KOLIKO DANAS VERUJEMO KULTURI?

Interview sa mr Pavelom Čanjijem za časopis Nova misao
28. apríla 2010

Časopis za savremenu kulturu Vojvodine Nova misao, februar 2010

Razgovor sa upravnikom Slovačkog vojvođanskog pozorišta mr Pavelom Čanjijem vodila Gordana Draganić Nonin

Strana 1.pdf

Strana 2.pdf

Strana 3.pdf

Strana 4.pdf