SPRÁVA ODBORNEJ POROTY PRE SPEVÁCKE SKUPINY A ORCHESTRE 47. ROČNÍKA FESTIVALU TANCUJ,TANCUJ... V HLOŽANOCH

Mgr.art.Slovenka Benková Martinková ArtD
30. mája 2017

 

Odborná porota hodnotiaca ľudovú hudbu a spev konštatovala, že koncert speváckych skupín a orchestrov obsiahol komplexnú ochotnícku prácu, ktorá sa v našom prostredí už tradične predstavuje na podujatiach, akým je bezpochyby aj Folklórny festival Tancuj, tancuj... Aj tohto roku sa situácia opakuje, teda je evidentné, že si zúčastnené súbory dajú záležať na skvalitňovaní svojich výkonov a že sa ich práca a samým tým aj výsledky z roka na rok zlepšujú. Takisto treba konštatovať, že niektoré súbory štandardne predvádzajú výkony na vysokej úrovni. Samým tým je aj konkrétne posúdenie jednotlivých výkonov obtiažne, nakoľko sme si už zvykli sledovať vynikajúcu prácu a z druhej strany sa stretneme s novými, inovatívnymi, atraktívnymi vystúpeniami súborov, ktoré možno po minulé roky neboli vysoko hodnotené. Na súťažnom koncerte speváckych skupín a orchestrov sme postrehli vyrovnanú účasť tak ženských, ako aj mužských skupín, slabšie orchestrálne výkony v porovnaní s minulými ročníkmi festivalu, zmenu generácií účastníkov, čo so sebou prináša aj nevyrovnanejší prejav, dorast mládeže, ktorý perspektívne ďalšou prácou môže dosiahnuť pozoruhodnú úroveň (dievčenská skupina zo Selenče, skupiny z gymnázia z Kovačice), ako aj opakovane vynikajúce výkony jednotlivých súborov (ženské spevácke skupiny z Kysáča a Starej Pazovy, dievčenská spevácka skupina z Jánošíka, dievčenská spevácka skupina Perla, chlapčenské a mužské skupiny z Padiny, Vojlovice, Hložian). Odborná porota konštatuje, že by sa snáď mohlo ďalej prihliadať na charakterovú a tempovú rôznorodosť piesňového repertoáru, zvlášť použitie ťahavých piesní, kedy sa objektívnejšie môžu posúdiť schopnosti jednotlivých speváckych zoskupení. V prípade vystúpenia orchestrov je potrebné povedať, že stále situácia nie je tak ideálna, ako ani postačujúca, nakoľko v našom prostredí nefungujú autentické ľudové orchestre – naopak, súbory sú nútené vypomáhať si s niekoľkými aktívnymi hudobníkmi a vtedy často dochádza k menšej sústredenosti pri kvalite práce. Tiež považujeme za potrebné postrehnúť kontinuitu v práci kovačických hudobníkov a zapojenie mladých inštrumentalistov do ochotníckej činnosti.

Snáď najkomplexnejšími súbormi, ktoré sa predstavili počas koncertu speváckych skupín a orchestrov boli súbor Detvan z Vojlovice a domáci súbor Jednota z Hložian, kde už roky sledujeme mimoriadne kreatívne a kvalitné výkony. Preto tieto súbory dostali najvyššie ocenenia aj tohto roku.

 

Udelené ceny:

Orchestre:

1. Ľudový orchester Slovenského kultúrno-osvetového spolku Detvan z Vojlovice

2. Ľudový orchester Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu

3. Ľudový orchester Domu kultúry Michala Babinku z Padiny

 

Spevácke skupiny:

1. Dievčenská spevácka skupina Kultúrno-osvetového spolku Jednota z Hložian

2. Ženská spevácka skupina Slovenského kultúrno-osvetového spolku Detvan z Vojlovice

3. Mužská spevácka skupina Slovenského kultúrno-umeleckého spolku V pivnickom poli z Pivnice

 

Správa pdf

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.