Správa odbornej poroty 47. ročníka Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku Divadelný vavrín 2016

Dipl. režisér Ján Makan, predseda, Dr. Ján Čáni, člen, Doc. Dipl. režisér Miroslav Benka, významný umelec, člen
1. novembra 2016

Na tohtoročnom 47. ročníku Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku od 21. – 30. októbra 2016 vo veľkej sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petroveci, videli sme desať súťažných divadelných predstavení. Kladom je až osem autorských inscenácií.

Odborná porota v zložení: doc. Dipl. režisér Miroslav Benka, významný umelec, Dr. Ján Čáni a dipl. režisér Ján Makan – predseda, sa v krátkosti vyjadruje o najvýraznejších prvkoch v každom predstavení:

Kreatívne centrum pre cestovný ruch, umenie a kultúru, Kovačica
Mamo moja, ja sa vidám ľem do Kovačici...
Autorka a réžia: Ivana Svetlíková
Scénické predvedenie svadobných zvykov, obradov a obyčají z Kovačice a Padiny. Realizácia pomerne nedramatická. Kladom je veľký počet evidentne chtivých účastníkov.

Združenie občanov Kolektív kreatívnych amatérov KOKRAM, Kovačica
O láske...
Autor a réžia: Dragan Karlečík
Komédia s príliš vážnou atmosférou. Vopred čitateľná inscenácia, ktorej postráda prekvapenie či hravosť. Evidentná nezosúladnenosť hereckého ansamblu.

Združenie občanov Kolektív kreatívnych amatérov KOKRAM, Kovačica
Tma
Autor a réžia: Dragan Karlečík
Štylizované predstavenie mladého kolektívu. Minimalizmus výrazových prostriedkov v službe intímizácie inscenácie.

Slovenské divadlo VHV pri SKUS hrdinu Janka Čmelíka, Stará Pazova
Maratónci bežia čestné kolo
Autor: Dušan Kovačević
Réžia: Alexander Bako
Kompaktný herecký kolektív, účelovo zapojený do interpretácie textu. Realizácia vo funkčne využitom divadelnom priestore.

Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika, Nový Sad
Bos taurus
Autor a réžia: Rastislav Zorňan
Nenáročne koncipované vystúpenie. Potenciál Kukučínovej prózy sa dostatočne neprejavil.

Združenie občanov Komar, Kovačica/Padina
Trampoty farmára Johna Enderbyho
Autor: Stephen P. H. Butler Leacock
Réžia: Fedor Popov
Premyslená satira o postavení divadla či človeka v súčasnej spoločnosti. 
Duchaplný dištanc šitý na dobu.

Ochotnícke divadlo KC Kysáč pri Ustanovizni pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč
Zámka škripí
Autor: Vladimír Hurban Vladimírov
Réžia: Svetlana Gaško
Mladý herecký súbor s priveľmi zložitou dramatickou štruktúrou. Čistá a štylizovaná forma.

Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan, Vojlovica-Pančevo
Páám doktor
Autorka a réžia: Vladana Cvijanovićová
Súhrn skečov štruktúrovaných do stereotypnej fabuly.

Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan, Vojlovica-Pančevo
Futúrum lásky
Autorka a réžia: Terézia Veberová-Oravcová
Rozohrané, nápadité, mládežnícke vystúpenie.

Divadlo VHV Petrovec
Birds in the house
Autor a réžia: Peter Serge Butko
Kompaktné, premyslené multimediálne predstavenie v duchu najnovších audiovizuálnych výrazových prostriedkov.

 

Odborná porota sa rozhodla udeliť diplomy za úspešné herecké výkony:

Alexandre Čížikovej
V predstavení O láske... Združenia občanov Kolektív kreatívnych amatérov KOKRAM z Kovačice
Autor a réžia: Dragan Karlečík

Jánovi Chťanovi
Dragan Karlečík
Združenie občanov Kolektív kreatívnych amatérov KOKRAM, Kovačica
O láske...
Autor a réžia: Dragan Karlečík

Združenie občanov Kolektív kreatívnych amatérov KOKRAM, Kovačica
Tma
Autor a réžia: Dragan Karlečík

Zlatkovi Fábrymu
Slovenské divadlo VHV pri SKUS hrdinu Janka Čmelíka, Stará Pazova
Maratónci bežia čestné kolo
Autor: Dušan Kovačević
Réžia: Alexander Bako

Vladimírovi Verešovi
Slovenské divadlo VHV pri SKUS hrdinu Janka Čmelíka, Stará Pazova
Maratónci bežia čestné kolo
Autor: Dušan Kovačević
Réžia: Alexander Bako

Pavlovi Kožíkovi
Združenie občanov Komar, Kovačica/Padina
Trampoty farmára Johna Enderbyho
Autor: Stephen P. H. Butler Leacock
Réžia: Fedor Popov

Pavlovi Pokorácovi
Združenie občanov Komar, Kovačica/Padina
Trampoty farmára Johna Enderbyho
Autor: Stephen P. H. Butler Leacock
Réžia: Fedor Popov

Kristiánovi Križanovi
Ochotnícke divadlo KC Kysáč pri Ustanovizni pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč
Zámka škripí
Autor: Vladimír Hurban Vladimírov
Réžia: Svetlana Gaško

Kataríne Kalmárovej
Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan, Vojlovica-Pančevo
Paam doktor
Autorka a réžia: Vladana Cvijanovićová

Martinovi Marekovi
Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan, Vojlovica-Pančevo
Futúrum lásky
Autorka a réžia: Terézia Veberová-Oravcová

Alise Oravcovej
Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan, Vojlovica-Pančevo
Futúrum lásky
Autorka a réžia: Terézia Veberová-Oravcová

Jánovi Sklenárovi
Divadlo VHV Petrovec
Birds in the house
Autor a réžia: Peter Serge Butko

 

Odborná porota sa rozhodla udeliť nasledovné ceny:

Najúspešnejší dizajn svetla
Draganovi Karlečíkovi
Združenie občanov Kolektív kreatívnych amatérov KOKRAM, Kovačica
Tma
Autor a réžia: Dragan Karlečík

Najúspešnejšie technické prevedenie
Markovi Kaćanskému, Ondrejovi Mištecovi, Vladimírovi Zimovi
Divadlo VHV Petrovec
Birds in the house
Autor a réžia: Peter Serge Butko

Najúspešnejší scénický pohyb
Jánovi Jambrichovi
Ochotnícke divadlo KC Kysáč pri Ustanovizni pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč
Zámka škripí
Autor: Vladimír Hurban Vladimírov
Réžia: Svetlana Gaško

Najúspešnejšia choreografia
Stefaniovi Vidovićovi a Alise Oravcovej
Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan, Vojlovica-Pančevo
Futúrum lásky
Autorka a réžia: Terézia Veberová-Oravcová

Najúspešnejšia autorská hudba
Jaroslavovi Zimovi
Divadlo VHV Petrovec
Birds in the house
Autor a réžia: Peter Serge Butko

Najúspešnejšie kostýmy
Tereze Veberovovej – Oravcovej
Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan, Vojlovica-Pančevo
Futúrum lásky
Autorka a réžia: Terézia Veberová-Oravcová

Najúspešnejšia scénografia
Alexandrovi Bakovi
Slovenské divadlo VHV pri SKUS hrdinu Janka Čmelíka, Stará Pazova
Maratónci bežia čestné kolo
Autor: Dušan Kovačević
Réžia: Alexander Bako

Najúspešnejšia dramatizácia
Fedorovi Popovovi
Združenie občanov Komar, Kovačica/Padina
Trampoty farmára Johna Enderbyho
Autor: Stephen P. H. Butler Leacock
Réžia: Fedor Popov

Najúspešnejšia pôvodná predloha
Draganovi Karlečíkovi
Združenie občanov Kolektív kreatívnych amatérov KOKRAM, Kovačica
O láske...
Autor a réžia: Dragan Karlečík

Združenie občanov Kolektív kreatívnych amatérov KOKRAM, Kovačica
Tma
Autor a réžia: Dragan Karlečík

Najúspešnejšia réžia
Petrovi Serge Butkovi
Divadlo VHV Petrovec
Birds in the house
Autor a réžia: Peter Serge Butko

Najúspešnejší mužský debut
Žeľkovi Horniačekovi
Združenie občanov Kolektív kreatívnych amatérov KOKRAM, Kovačica
O láske...
Autor a réžia: Dragan Karlečík

Najúspešnejší ženský debut
Stanislave Bakovej
Slovenské divadlo VHV pri SKUS hrdinu Janka Čmelíka, Stará Pazova
Maratónci bežia čestné kolo
Autor: Dušan Kovačević
Réžia: Alexander Bako

Najúspešnejšia epizódna mužská postava
Jaroslavovi Hriešikovi
Združenie občanov Kolektív kreatívnych amatérov KOKRAM, Kovačica
O láske...
Autor a réžia: Dragan Karlečík

Najúspešnejšia epizódna ženská postava
Ivane Čapovej
Združenie občanov Komar, Kovačica/Padina
Trampoty farmára Johna Enderbyho
Autor: Stephen P. H. Butler Leacock
Réžia: Fedor Popov

Najúspešnejšia mužská postava
Jankovi Šarkézymu
Slovenské divadlo VHV pri SKUS hrdinu Janka Čmelíka, Stará Pazova
Maratónci bežia čestné kolo
Autor: Dušan Kovačević
Réžia: Alexander Bako

Najúspešnejšia ženská postava 
Hane Kataríne Ďurovkovej
Ochotnícke divadlo KC Kysáč pri Ustanovizni pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč
Zámka škripí
Autor: Vladimír Hurban Vladimírov
Réžia: Svetlana Gaško

 

Odborná porota sa rozhodla udeliť tri ceny za predstavenia:

Tretiu cenu získalo predstavenie Zámka škripí
Ochotníckeho divadla Kultúrneho centra Kysáč pri Ustanovizni pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč

Druhú cenu získalo predstavenie Trampoty farmára Johna Enderbyho
Združenia občanov Komar z Kovačice - Padiny

Prvú cenu, ktorá je zároveň aj Cenou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny získalo predstvenie – Birds in the house Divadla VHV Petrovec.

 

 

V Báčskom Petrovci 30.10.2016

 

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.