Laudatio na Juraja Súdiho

Katarína Melegová-Melichová
21. októbra 2016

Juraj Súdi sa narodil v Báči roku 1968 a žije a pracuje v Selenči. Ako 4-ročný dostal k narodeninám harmoniku a odvtedy sa mu hudba stala nielen záľubou, ale neskoršie aj životným povolaním. Po absolvovaní dvoch ročníkov harmoniky a solfeggia v ZHŠ Stevana Hristića v Báčskej Palanke nasledovalo 6-ročné sebavzdelávanie na poli hudby, keďže z právnych dôvodov návšteva hodín hudby medzi dvomi obcami vtedy nebola možná. Po zakončení osemročného základného školenia v Selenči, sa zapisuje na Strednú hudobnú školu, smer teória hudby v Zreňanine, ktoré aj končí a kde vedľa povinných predmetov navštevuje aj hodiny fagotu. Počas troch rokov štúdia končí šesť ročníkov tohto nástroja, teda základnú a dva ročníky strednej školy fagotu. Aktívne hrá tri roky v mestskom dychovom orchestri v Zreňanine, s ktorým absolvuje viacero koncertných vystúpení. Vedľa toho účinkuje i v práci mládežníckeho speváckeho zboru Josifa Marinkovića, s ktorým medzi iným spoluúčinkuje v získaní ceny Suma cumlauda v belgickom Nerpelte na európskom súťažení speváckych zborov v roku 1986.

Po zakončení strednej školy absolvoval vojenčinu a zapísal sa na Hudobnú Akadémiu v Novom Sade, smer hudobná teória, ktorú úspešne končí. Zakladá a vystupuje s vokálno-nástrojovým triom Vox humana, a začína pioniersku aktivitu v snahe predstaviť sakrálnu a umeleckú hudbu v slovenských kostoloch vo Vojvodine, a tým ju priblížiť obyčajnému človeku. Vydáva kazetu pod názvom Raduj sa a plesaj. Zamestnáva sa doma v Selenči na ZŠ Jána Kollára ako prednášateľ hudobnej kultúry v roku 1992.

V školskom roku 2015/2016 vedie piatu generácie žiakov (siedmakov) ako triedny učiteľ. V máji roku 1993 zakladá s manželkou Renátou Komorný spevácky zbor Zvony a v kontinuite pracuje na zveľaďovaní kultúrneho hudobného života v Selenči, v Báči ako aj na priestore celej Vojvodiny. Nahráva šesť CD platní: Otcova roľa, Vianočný koncert Komorného zboru Zvony, Dolná zem,Moja, Poklad a Slovenské ľudové piesne z Vojvodiny .

K 15. výročiu Komorného zboru Zvony vydáva DVD 15 rokov rozsievania spevu.

Spoluúčinkuje v zakladaní strednej poľnohospodárskej školy v Báči, v ktorej štyri roky prednáša hudobnú kultúru.

Od roku 1991 sa zaoberá výučbou mladých hudobníkov na klavíri a speve. Jeho žiaci sa neskoršie stávajú stredoškolákmi a nezriedka aj študentmi hudby a zakončujú vysokú hudobnú školu, čo pre také malé prostredie akým je Selenča predstavuje veľké pozitívum.

Súčasne vedie niekoľko speváckych zborov a orchestrov: Detský spevácky zbor Zvončeky, pri ZŠ Jána Kollára v Selenči: (od roku 1992) – nahrávky v rádio Báčka; Komorný zbor Zvony (od roku 1993), v rámci ktorého pôsobí aj orchester Zvonivá cimbalovka; Komorný zbor Neven v Báči (od roku 1998); Cirkevný spevokol evanjelickej a. v. cirkvi v Selenči Ozvena (od roku 2000); Detský spevácky zbor Kolibrík v Báči (od roku 2000 do roku 2009); Detský spevácky zbor pri ZŠ Vuka Karadžića v Báči (od roku 2009).

Od roku 1992 pracuje s Orchestríkom ZŠ Jána Kollára a Komorného zboru Zvony s ktorým dosahuje najvyššie ocenenia na pokrajinskej úrovni (v roku 2010, 2015, 2016. laureát Festivalu detí Vojvodiny) a na republikovej úrovni (v roku 2014 strieborné a v rokoch 2015 a 2016 zlaté pásma).

V roku 2000 sa stáva kantorom – organistom v evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Selenči. Od roku 2006 je aj synodálnym kantorom Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku.

Šesť rokov hral na syntetizátore a spieval v rámci vokálno-inštrumentálnej skupiny Maks, s ktorou nahral i dve kazety; Slovenské ľudové piesne a Čarovná noc. Hrával aj v rámci vokálno-nástrojovej skupiny Evergreen. Má desiatky nahrávok slovenských ľudových piesní v Novosadskom rozhlase jednak ako spevák aj ako upravovateľ pre ľudový orchester. Spoluúčinkoval na vydaní troch CD nosičov a Príručky pre učiteľov hudobnej kultúry s autorkou Annou Medveďovou. V rámci Asociácie slovenských pedagógov Vojvodiny sa venúva riešeniu problematiky obohacovania fondu pre počúvanie hudby od slovenských autorov, ako i spievania slovenských ľudových piesní vo výučbe.

Spoluautorom je učebníc pre hudobnú kultúru pre 1. a 2. ročník základnej školy, ktoré vydal s manželkou Renátou v Ústave pre vydávanie učebníc v Novom Sade. Recenzentom je učebníc pre 3. a 4. ročník pre predmet Hudobná kultúra a spoluautorom je učebníc pre tento predmet pre 5., 6., 7., a 8. ročník základnej školy, ktoré vydal v spolupráci s Marienou Stankovićovou-Krivákovou.

Zaoberá sa od svojich dvanástich rokov aj skladateľskou činnosťou, píše skladby pre deti, angažované skladby, lyrické (na ľudovú nôtu), ako i tanečné skladby. Zväčša píše pre Súťaž o slovenskú hudobnú tvorbu, neskoršie Pop tón ako i pre festivaly Letí pieseň, letí, Kulpín a Zlatý kľúč. Dosahuje vysoké ocenenia odbornej poroty za skladbu, text, ako aj za interpretáciu, lebo je aj interpretom svojich skladieb. Okrem toho účinkuje aj v tvorení rusínskej piesne kde píše pre dva renomované rusínske festivaly:Červená ruža a Ružová záhradka, z ktorých si po dva roky prináša prvé odmeny odbornej poroty za skladbu. V roku 2012 vydal knihu Môj život je tisíc piesní – 30 rokov skladateľskej činnosti.

Je autorom hudobných úprav lyrických piesní pre ľudový orchester Rádio-televízie Vojvodiny, spomínaného festivalu Zlatý kľúč. Často píše i úpravy pre spevácke zbory.

V januári roku 2005 na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici obhájil rigoróznu prácu a získal akademický titul PaedDr. (doktor pedagogiky).

Nositeľom je významnej vojvodinskej ceny Iskra kultúry na rok 2004.

Počas februára v roku 2006, na Univerzite umení v Belehrade mu je uznaný zahraničný titul PaedDr. (Doktor pedagogiky) má domáci titul mr. (Magister hudobnej pedagogiky).

Na Univerzite v Novom Sade má prihlásenú tézu v rámci interdisciplinárnych štúdií na tému Činnosť a vplyv slovenskej zborovej kultúry na rozvoj a šírenie interkulturality vo Vojvodine.

Za všetko to, čím prispel k hudobnej kultúre a tvorivosti PaeDr. Juraj Súdi si plnohodnotne zaslúžil Plaketu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny k čomu mu v mene zriaďovateľa ceny z úprimného srdca blahoželám a prajem ešte veľa tvorivých rokov a ďalších tisíc piesní.

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.