Správa odbornej poroty hodnotiacej výkon tanečných skupín 44. folkórneho festivalu Tancuj, tancuj... 2014

Mgr. Marijan Pavlov
10. júna 2014

Posledný májový deň v roku 2014 sa niesol v čardášovom rytme. V príjemnom prostredí hložianskeho amfiteátra odzneli rôzne piesne a tance vojvodinských Slovákov. Tu sa uskutočnil v poradí 44. folklórny festival Tancuj, tancuj... Tento ročník festivalu bol sprevádzaný počas celého dňa pekným, slnečným počasím, ktoré vydržalo takmer do konca programu. Samotný ceremoniál vyhlásenia víťazov bol doslova osviežujúci, v sprievode tradičného májového hložianskeho dažďa. Aj napriek tomu sa moderátori, organizátori a účastníci dočkali verdiktu odbornej poroty, ktorá svoje rozhodnutia zverejnila na konci programu priamo na javisku. Odmeneným súborom gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Odborná porota pre tanečné skupiny hodnotila v zložení: Tatiana Kriváková Amidžićová, Milorad Lonić, Vlasta Vinkovičová (kroje) a Marijan Pavlov.

Členovia odbornej poroty, ktorí hodnotili tanec, sa zhodli, že celková úroveň prednesov tanečných súborov bola o čosi slabšia ako v minulom ročníku tohoto festivalu. U niektorých predstaviteľov bola evidentná snaha a vynaložené úsilie v každom prednesenom segmente. Z iných sme mali pocit, že prišli iba kvôli tomu aby sa zúčastnili, a boli aj také skupiny, ktoré sa snažili a usilovali, ale technicky neboli dokonale zladení a nacvičení. Zo všetkých predvedených choreografií by sa dali vytvoriť napríklad tri všeobecnejšie skupiny folklórnych súborov:

  • súbory s veľkým potenciálom, ktoré pracujú kontinuálne, komplexne, tvoria nové choreografie a sústavne sa vyvíjajú;

  • súbory, ktoré pracujú po inercii – majú stálych členov a tancujú prevažne choreografie staré 20 až 30 rokov, bez veľkého záujmu o ďalšie vzdelávanie a uplatnenie odporúčaní od odborníkov;

  • súbory nadšencov, ktoré vynakladajú veľké úsilie aby sa vôbec zorganizovali a možno aj po prestávke opätovne fungovali a tancovali v hociakej forme.

Možno by bolo celkom vhodné na tomto mieste pripomenúť, aké sú ciele Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... (časť textu z pravidiel festivalu Tancuj, tancuj... , kapitola „Zámery a úlohy festivalu“):

Zámery a úlohy festivalu sú:

  • zachovávať a zveľaďovať slovenské ľudové tance, skupinové spevy a nástrojovú ľudovú hudbu,

  • zachovávať tradičné zvyky a obyčaje,

  • dokumentovať a prezentovať folklórnu tvorbu Slovákov v Srbsku,

  • konať odborné porady s cieľom zvyšovania kvality festivalu a jeho hudobných, speváckych a tanečných zložiek,

  • prezentovať a odmeniť najlepšie tanečné, spevácke a hudobné skupiny slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku,

  • vybrať reprezentačný súbor, ktorý sa zúčastní na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve.

 

Podľa uvedených zámerov je evidentné, že sa niektoré body uplatňujú pomerne slušne (hlavne zachovávanie), kým na iné sa dáva menší dôraz (zveľaďovanie a zvyšovanie kvality). Týmto by som chcel aj pochváliť individuá a inštitúcie, ktorí vynakladajú snahu a úsilie na zveľaďovanie a zvyšovanie kvality obsahov a prednesov ľudových tancov, spevov a hudby.

Porotcovia hodnotili každé vystúpenie priebežne a svoje komentáre si počas toho navzájom zdieľali. Počas záverečného programu spoločne zasadli a každý vymenoval svojich subjektívne najlepších päť až desať súborov. Víťaz bol jednoznačný. Zostalo doriešiť poradie ostatných odmenených, čo sa nám podarilo, aj napriek časovej tiesni. Okrem zlatej, striebornej a bronzovej plakety, porota udelila aj špeciálnu cenu. Hodnotenie jednotlivých súborov, ktoré neboli odmenené, si zaslúži aj konkrétne odôvodnenie a vysvetlenie takého rozhodnutia. Podľa mojej mienky je vhodnejšie a produktívnejšie takéto hodnotenia podať vo forme debaty, či rozhovoru medzi porotcami a choreografmi. Týmto by som vyzval aj organizátorov festivalu, aby boli dôslední v dodržiavaní pravidiel festivalu a zorganizovali takéto „porady“, s cieľom zvyšovania kvality festivalu a jeho hudobných, speváckych a tanečných zložiek.

Víťazom 44. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... v kategórii tancov sa stal folklórny súbor SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu. V choreografii „Od konopí po rubáč“ znázornil autor (Ivan Slávik) v chronologickom poradí proces spracovania konopí, pričom efektívne využil všetky zložky súboru – spev, hudbu, tanec. Šafárikovci preukázali svoju vyspelosť vo svojej činnosti už od prvých taktov a od samého začiatku ich prednesu, kde bola predvedená výborná súhra spevu orchestra a tanečníkov. Silný, kvalitný a vyvážený orchester spoločne s kvalitným pomocným spevom, ktorý podporil východ tanečníkov na javisko, bol už náznakom úspechu tohto kolektívu. Dobre boli znázornené rôzne pracovné činnosti, ktoré sa striedali s piesňami i rôznymi tanečnými prvkami. Striedanie odevu u žien bolo efektívne ako aj použitie rôznych pracovných sukieň a rekvizitov. Tanec bol dynamický, striedali sa rôzne formácie, tanec v páre, v skupinách, pohyb tanečníkov v priestore, a bolo tam i dobré využitie celého javiska. Na konci bola bodka a decentný odchod so sprievodom...

Druhé miesto obsadili domáci tanečníci, čiže jedna z troch skupín, ktoré momentálne pôsobia v Hložanoch. Mladšia skupina KOS Jednota predvádza každoročne kvalité výkony a podobne sa predstavili divákom aj na tomto ročníku. Tentokrát si zvolili choreografiu s ľahšou témou. Skúsený kolektív si okrem tanca vyskúšal aj kombináciu srandy a zábavy, pričom pôsobili prirodzene a používali tradičné tanečné motívy. Autorom choreografie „Pod oblok“ je Jaroslav Kriška, ktorý taktiež čerpá motívy z lokálnych zdrojov. Tentokrát to boli hry mládeže počas priadok.

Tretie miesto si vytancovali Staropazovčania. Choreografia Zlatka Rumana „Veje vetrík veje po ovsenom KLASE“ výstižne preukázala ich kvalitu a dlhodobú aktívnu činnosť. Skúsená tanečná partia predviedla hneď na začiatku, že stačí aj menej párov aby bolo efektívne využité javisko. S kvalitným rozkazom sa postupne pripájali ostatné páry (až 14) a v dynamickom tempe sa vyvýjala choreografia. Málo čo sa by sa im dalo vyčítať. Tanečníci mali výborné držanie tela, kvalité prednesy sólových a spoločných častí, pekné striedanie formácií, výbornú súhru muzikantov a tanečníkov... Ako aj v minulých rokoch, Stará Pazova si udržala dobré meno a ukázala snahu a vôľu pracovať a vyvýjať sa.

Na základe pravidiel festivalu, porota má právo udeliť jednu špeciálnu cenu. Tentokrát zvolili cenu za autentickosť tanca a udelili ju folklórnemu súboru SKUS-u Jánošík z Jánošíka za choreografiu Už je ďiouka na Iľečke zrichtuvaná”, ktorú zostavila Katarína Mosnáková. Autorka predviedla to, čo sa už dlhšie opakuje na rôznych seminároch a odporúča, teda aby sa robili výskumy a aplikovali na scéne ako pôvodný, autentický dolnozemský materiál. Jánošíčanky predviedli chorovody z jarných zvykov, ktoré boli doprevádzané iba spevom.

Slová chvály ešte patria súborom, ktoré nemohli byť odmenené, ale sa našli v hornom rebríčku u všetkých porotcov. Boli to Vojlovičania s choreografiou Michala Čiliaka a doprovodom výborného orchestra Vladimíra Kolárika. Pivničania (choreograf Janko Merník) ako minuloroční víťazi si taktiež udržali kvalitu, ale tento rok boli o čosi slabší. Sem taktiež patria i Kovačičania s autorkou choreografie Ivanou Svetlíkovou. Obzvlášť sympatický a nie menej kvalitný výkon predviedli Erdevíčania (a to najmä mužká časť) v choreografii Jána Slávika.

Spoločná vec pre všetky uvedené súbory bola kvalitná súhra spevu, hudby a tanca. Vo väčšine prípadov to boli vysoko prepracované hudobné úpravy, ktoré spolu s dlhodobým a pravidelným tréningom priniesli výborné výsledky a nechali dobrý dojem z celkového výstupu.

Odmeným súborom gratulujem.

 

V Báčskom Petrovci

2.06.2014

 

Predseda odbornej poroty:

Mgr. Marijan Pavlov

 

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.