Vydania SVC v roku 2014

REALIZÁCIA PLÁNU SLOVENSKÉHO VYDAVATEĽSKÉHO CENTRA V BÁČSKOM PETROVCI ZA ROK 2014

 

EDÍCIA ŽIVÝ PRÚD

1. Michal Harpáň SRIPTA MANET, Literárne súradnice,

Kniha k sedemdesiatke autora. Zostavil a recenziu napísal Michal Babiak. Kniha vyšla 23. mája ako 77. zväzok v tejto edícii. Číslo publikácie v SVC 132. Tlačových hrákov 10,5; 168 strán, 150 výtlačkov.

2. Víťazoslav Hronec POD KLENBOU BÁSNICKEJ TRADÍCIE, Predslovy k antológiám

Kniha k sedemdesiatke autora. Zostavil a recenziu napísal Adam Svetlík. Kniha vyšla 3. júna ako 78. zväzok v tejto edícii. Číslo publikácie v SVC 134. Tlačových hárkov 14,5; 232 strán, 150 výtlačkov.

3. Daniel Pixiades: ZBRÁZDENÉ NEBO, výber z básní,

Kniha vyšla 20. decembra ako 79. zväzok v tejto edícii. Číslo publikácie v SVC 144. Tlačových hárkov 6; 96 strán, 150 výtlačkov.

 

EDÍCIA KORENE

4. Ján Čajak: DEJEPIS SLOVÁKOV,

Lektorský posudok napísala Anna Horvátová. Kniha vyšla 16. decembra ako 41. zväzok v tejto edícii. Číslo publikácie v SVC 141. Tlačových hárkov 14; 224 strán, 200 výtlačkov.

5. Samuel Čeman KRITICKÉ POSTOJE,

Zostavil Víťazoslav Hronec. Lektorský posudok napísal Vladimír Valentík. Kniha vyšla 16. decembra ako 39. zväzok v tejto edícii. Číslo publikácie v SVC 137. Tlačových hárkov 11; 176 strán, 150 výtlačkov.

6. Blanka Fabryová: HLAS KRVI,

Lektorský posudok napísal Víťazoslav Hronec. Kniha vyšla 22. júla ako 38. zväzok v tejto edícii. Číslo publikácie v SVC 133. Tlačových hárkov 9,5; 152 strán, 150 výtlačkov.

7. Vladimír Hurban Vladimírov – JAZYKOVEDNÉ PRÁCE,

Zostavila Dr. Anna Marićová. Lektorský posudok napísala Anna Makišová. Kniha vyšla 3. decembra ako 40. zväzok v tejto edícii. Číslo publikácie v SVC 138. Tlačových hárkov 11,75; 188 strán, 150 výtlačkov.

8. Jozef Podhradský: TRAGÉDIA TATRY 4,

Na vydanie pripravil a jazykovo upravil PhDr. Michal Kocák. Lektorský posudok napísal Víťazoslav Hronec. Kniha vyšla 16. decembra ako 42. zväzok v tejto edícii. Číslo publikácie v SVC 142. Tlačových hárkov 20; 320 strán, 150 výtlačkov.

 

EDÍCIA INÍ O NÁS

9. Zborník textov ČAS VŠEDNÝ, ČAS SAKRÁLNY, O literárnom diele Víťazoslava Hronca

Zostavil a doslov napísal Adam Svetlík. Lektorský posudok napísal Ladislav Čáni. Kniha vyšla 5. septembra ako 2. zväzok v tejto edícii. Číslo publikácie v SVC 139. Tlačových hárkov 15; 240 strán, 150 výtlačkov.

 

EDÍCIA MÁJ

10. Andrej Čipkár: DETEKTÍVNA AGENTÚRA – Čo vy stratíte, to my nájdeme!,

Lektorský posudok napísal Miroslav Demák. Kniha vyšla 28. novembra ako 70. zväzok v tejto edícii. Číslo publikácie v SVC 143. Tlačových hárkov 6; 96 strán, 250 výtlačkov.

 

EDÍCIA VČIELKA

11. Anna Kukučková: NA PÍSMENKO, NA PÍSMENKO,

Lektorský posudok napísala Dr. Jarmila Hodoličová. Kniha vyšla 29. októbra ako 91. zväzok v tejto edícii. Číslo publikácie v SVC 148. Tlačových hárkov 3; 36 strán, 250 výtlačkov.

12. Katarína Mosnáková Bagľašová: JEDNOZUBÝ ÚSMEV,

Lektorský posudok napísala Dr. Jarmila Hodoličová. Kniha vyšla 15. decembra ako 88. zväzok v tejto edícii. Číslo publikácie v SVC 140. Tlačových hárkov 3,5; 56 strán, 250 výtlačkov.

13. Pavel Mučaji: CHLAPEC, ŠTETEC, KOBEREC,

Lektorský posudok napísala Dr. Jarmila Hodoličová. Kniha vyšla 29. októbra ako 90. zväzok v tejto edícii. Číslo publikácie v SVC 146. Tlačových hárkov 4; 48 strán, 250 výtlačkov.

14. Mária Vršková: ŠTVORLÍSTOK,

Lektorský posudok napísal Miroslav Demák. Kniha vyšla 3. novembra ako 89. zväzok v tejto edícii. Číslo publikácie v SVC 145. Tlačových hárkov 3,75; 60 strán, 250 výtlačkov.

 

EDÍCIA AKORDEÓN

15. Paed.Dr. Juraj Súdi: MÔJ ŽIVOT JE TISÍC PIESNÍ, Zbierka skladieb, druhé vydanie,

Vydavatelia: Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec; Komorný zbor Zvony, Selenča. Lektorský posudok napísali Milina Sklabinská, Anna Medveďová, Milina Florianová a Viera Benková. Kniha vyšla 24. júna ako 2. zväzok v tejto edícii. Číslo publikácie v SVC 135. Tlačových hárkov 13; 208 strán, 150 výtlačkov.

 

MIMO EDÍCIÍ

16. Kysáč 1773 – 2013,

Vydavatelia: Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec; Matica slovenská v Srbsku, Báčsky Petrovec; Rada Miestneho spoločenstva, Kysáč. Zostavil Vladimír Valentík. Lektorský posudok napísal Samuel Boldocký. Kniha vyšla 14. februára 2014 z ročením 2013. Číslo publikácie v SVC 127. Tlačových hárkov 54,5; 872 strán, 1000 výtlačkov.

17. NOVÁ SLOVENSKÁ VOJVODINSKÁ DRÁMA II.,

Vydavatelia: Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec; Ochotnícke divadlo Janka Čemana, Pivnica. Lektorské posudky napísali Jozef Valihora a Viera Papová. Predslov napísala Katarína Mišíkova Hitzingerová a doslov napísal Vladimír Valentík. Kniha vyšla 17. marca. Číslo publikácie v SVC 129. Tlačových hárkov 21,25; 340 strán, 300 výtlačkov.

18. PhD. Roman Zima: TRANSFORMÁCIA KULTÚRY SLOVÁKOV V SOĽANOCH, vizuálna prezentácia, – DVD médium.

Vydavatelia: Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec; Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra. Lektorský posudok napísali Doc. PhDr. Michal Babiak, Mr. a Doc. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. Rozsah: 96 strán v PDF formáte. DVD vyšiel 28. apríla. Číslo publikácie v SVC 130.

19. Adam Jonáš: SLOVÁCI V BIELOM BLATE (1883 – 2013),

Vydavatelia: Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec; Miestny odbor Matice slovenskej, Biele Blato. Lektorský posudok a doslov napísal Samuel Boldocký. Kniha vyšla 13. mája. Číslo publikácie v SVC 131. Tlačových hárkov 17,25; 276 strán, 300 výtlačkov.

20. PAMÄTNICA. Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Petrovci (2004 – 2014),

Vydavatelia: Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec; Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Petrovci, Báčsky Petrovec. Lektorský posudok napísal prof. Dr. Samuel Čelovský. Kniha vyšla 3. decembra. Číslo publikácie v SVC 147. Tlačových hárkov 13,25; 212 strán, 1000 výtlačkov.

21. NÁRODNÝ KALENDÁR NA ROK 2015.

Deväťdesiat tretí ročník tradičného dedinského čítania. Ročenka vyšla 12. decembra. Číslo publikácie v SVC 149. Tlačových hárkov 24; 384 strán, 1100 výtlačkov.

22. VLADIMÍR HURBAN VLADIMÍROV (1850 – 1914). Monogra-fia,

Zostavila: Katarína Verešová. Vydavatelia: Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec; Ústredný archív SEAVC v Srbsku, Stará Pazova. Lektorský posudok napísal Vladimír Valentík. Kniha vyšla začiatkom januára 2015. Číslo publikácie v SVC 151. Tlačových hárkov 11,25; 180 strán, 1000 výtlačkov.

23. SNY A HVIEZDY PROFESORA MICHALA FILIPA,

Zostavil: Martin Prebudila. Vydavatelia: Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec; Ústredný archív SEAVC v Srbsku, Stará Pazova. Lektorský posudok napísal Vladimír Valentík. Kniha vyšla začiatkom januára 2015. Číslo publikácie v SVC 152. Tlačových hárkov 8; 128 strán, 500 výtlačkov.