Vydania SVC v roku 2011

REALIZÁCIA VYDAVATEĽSKÉHO PLÁNU SLOVENSKÉHO VYDAVATEĽSKÉHO CENTRA

V BÁČSKOM PETROVCI ZA ROK 2011

 

ŽIVÝ PRÚD

Súčasná literárna tvorba vojvodinských Slovákov

1. Zlatko Benka: NAJVYŠŠÍ ČAS, výber z básní

K šesťdesiatinám básnika staršej generácie (1951) výber z jeho tvorby urobil a doslov napísal Dr. Michal Harpáň. Redakčný posudok napísal Adam Svetlík. Vyšla ako 60. zväzok vo zvláštnej kolekcii tejto edície, v ktorej v nasledujúcom desaťročí budú vychádzať výbery z tvorby našich šesťdesiatnikov. 

Titulná strana

 

 

2. Viera Benková: MODROTLAČ, zbierka básní

Nová knižka veršov autorky starej generácie (1939). Redakčný posudok napísal Víťazoslav Hronec. Vyšla ako 61. zväzok tejto edície. 

Titulná strana

 

 

3. Michal Ďuga: POZRIEŤ SLNKU DO OČÍ, básne

K šesťdesiatke básnika staršej generacie (1951) výber z jeho tvorby urobil a doslov napísal Michal Babiak. Redakčný posudok napísal Oliver Bakoš. Vyšla ako 63. zväzok vo zvláštnej kolekcii tejto edície, v ktorej v nasledujúcom desaťročí budú vychádzať výbery z tvorby našich šesťdesiatnikov. 

Titulná strana

 

 

4. Jarmila Hodoličová: KONTÚRY SLOVENSKEJ VOJVODINSKEJ LITERATÚRY A KULTÚRY, literárnovedné štúdie

Prierez 30-ročnou literárnovednou činnosťou autorky staršej generácie (1952). Redakčný posudok napísal Michal Harpáň. Vyjšla ako 64. zväzok tejto edície. 

Titulná strana

 

 

5. Jano Hrubík: ŠTYRI HRY, divadelné hry

Prvý knižný výber z hier nášho dramatika strednej generácie (1963), ktorý zostavil a redakčný posudok napísal a Adam Svetlík. Mala vyjsť v roku 2010, ale nebola finančne podporená. Vyšla ako 65. zväzok tejto edície. 

Titulná strana

 

 

6. Anna Marićová: O JAZYKU, lingvistické štúdie

K šesťdesiatke jazykovedkyne staršej generácie (1951), výber z vlastnej tvorby si urobila sama. Redakčné posudky napísali Anna Makišová a Michal Týr. Vyšla ako 66. zväzok vo zvláštnej kolekcii tejto edície, v ktorej v nasledujúcom desaťročí budú vychádzať výbery z tvorby našich šesťdesiatnikov. 

Titulná strana

 

 

7. Daniel Pixiades: ÚLET ZA SRDCOM, výber z básní

K osemdesiatinám nášho básnika starej generácie (1931), ktorý už 36 rokov žije v Kanade, výber z jeho slovenskej básnickej tvorby urobil Víťazoslav Hronec. Redakčné posudky napísali Viera Benková a Vladimír Valentík. Vyšla ako 67. zväzok tejto edície. 

Titulná strana

 

 

8. Ján Salčák: POVIEDKY A DIVADELNÉ HRY

Výber z prozaickej a dramatickej tvorby autora strednej generácie (1961) urobil a redakčný posudok napísal Adam Svetlík. Vyšla ako 68. zväzok tejto edície. 

Titulná strana

 

 

EDÍCIA LACNÁ KNIŽNICA

9. Michal Bíreš: JULIETTE, zbierka básní

Prvá kniha veršov autora mladšej generácie (1975). Redakčný posudok napísal Víťazoslav Hronec. Vyšla ako 28. zväzok tejto edície. 

Titulná strana

 

 

EDÍCIA KORENE

10. Ján Labáth: POVIEDKY

Ide o 3. zväzok Zobraných spisov tohto nášho autora starej generácie (1926), ktorý obsahuje všetky jeho uverejnené krátke prózy (1. a 2. zväzok obsahuje jeho súborné básnické dielo, 4. zväzok román Diaľky a 5., 6. a 7. zväzok autorove knihy misceláneí). Kniha vyšla k autorovým 85. narodeninám. Zostavila ju a redakčný posudok napísala Zuzana Čížiková. Vyšla ako 32. zväzok tejto edície. 

Titulná strana

 

 

EDÍCIA SPECTATOR

Publicistické žánre

11. Pavel Mučaji: POVOLANÁ ZO SPOMIENOK, fejtón

Kniha o akademickej maliarke Zuzke Medveďovej. Vyšla ako 8. zväzok tejto edície. Redakčný posudok napísal Vladimír Valentík. 

Titulná strana

 

 

EDÍCIA VČIELKA

Knihy pre útlejšie deti

12. Pavel Mučaji: BÁSNIK A HRA, básne pre deti

Ďalšia zbierka básní pre deti autora starej generácie (1929). Vyšla ako 86. zväzok tejto edície. Mala vyjsť v roku 2010, ale nebola finančne podporená. Redakčný posudok napísal Michal Ďuga. 

Titulná strana

 

 

EDÍCIA MÁJ

Knihy pre staršie deti

13. Jarmila Hodoličová: CHRESTOMATIA SLOVENSKEJ VOJVODINSKEJ LITERATÚRY PRE DETI

Viacej o tejto publikácii si môžete prečítať tuná.

Titulná strana

 

EDÍCIA VEDECKÉ ZOŠITY

Knihy z dejín, literárnej vedy, lingvistiky, národopisu, bibliografie

14. Anna Makišová: KOMUNIKÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE

Lingvistická štúdia autorky strednej generácie (1961). Vyšla ako 15. zväzok tejto edície. Redakčné posudky napísali Anna Marićová a Michal Týr. 

Titulná strana

 

 

EDÍCIA DIZERTÁCIE

Nová edícia SVC a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

15. Emília Čelovská: EPICKÝ PRIESTOR A JEHO DVE PODOBY V MODERNEJ SLOVENSKEJ NOVELISTIKE

Viacej o tejto publikácii si môžete prečítať tuná.

Titulná strana

 

EDÍCIA TÁLIA

16. Pavel Matúch: MAJERA

 

Titulná strana

 

 

MIMO EDÍCIÍ

17. Jaroslav Čukan: BOĽOVCE. Kultúrne tradície Slovákov v Srieme

Monografia pozostávajúca z ôsmych kapitôľ ponúka bohatý prehľad údajov z rôznych oblastí života Slovákov žijúcich v Boľovciach, ktoré sú podložené terénnym výskumom odborníkov zo Slovenska, ale i početnými fotografiami.

Titulná strana

 

18. NÁRODNÝ KALENDÁR 2012

91. ročník tradičného dedinského čítania. Zostavil ho Vladímír Valentík. Vyšiel polovicou decembra 2011. 

Titulná strana