IN MEMORIAM: prof. Dr. Mária Myjavcová, jazykovedkyňa, zostavovateľka učebníc, novinárka, prekladateľka