Krištof je meno, ktoré pôvodí z gréckeho jazyka a v preklade znamená "nositeľ Krista".