Zena je ženská podoba mena Zeno, ktoré je gréckeho pôvodu a má význam dar Boží. Nositeľky tohto mena stretávame iba ojedinele.