Kasandra je ženské meno zastúpené už v antickej gréckej mytológii. Nosila ho trójska princezná a veštkyňa. Do kresťanskej Európy vstupuje len niekde v renesancii, v čase zvýšeného zaujmu o klasickú kultúru. Význam sa vysvetľuje ako: zápalčivá, zapaľuje sa, horí láskou... Meno sa niekedy skracuje na Sandra, i keď tu vlastne ide o taliansku skratku mena Alexandra. U nás sa toto meno vyskytuje ojedinele.