Blažena je slovanský variant mena Beáta, ktoré je latinského pôvodu a znamená "blažená". Nositeľky tohto mena oslovujeme aj Blaža, Blažka, Blaženka.