Jelena je ženské slovanské meno, pôvodom z Ruska alebo južnoslovanských krajín. Nie div, že sa v Srbsku toto meno bežne vyskytuje.