Jela je meno odvodené od gréckeho mena Helena a znamená "svetlo, pochodeň". S jeho nositeľkami sa stretávame málokedy a oslovujeme ich Jelka, Jelinka, Jeločka, Jeli, Jelica. Jela môže byť aj skrátenou podobou v Srbsku zaužívaného ženského mena Jelena.