Ratimír je slovanské mužské meno utvorené na podklade srbských slov rat = vojna a mir = mier. Na Slovensku význam tohto mena je bojovník pre mier a môže byť aj paralela germanskému Ernest. V Srbsku sa meno Ratimír vyskytuje iba ojedinele.