Mužské meno Hrdoš je utvorené z prídavného mena hrdý alebo z domácej podoby mena Hrdoslav. U nás sa takmer nevyskytuje.