Dobroslav má slovanský pôvod s významom "dobrý, dobrotivý". S nositeľmi tohto mena sa u nás stretávame len výnimočne.