Anna Tomanová-Makanová

novinárka, politička

Anna Tomanová-Makanová
(25. 5. 1961)

Anna Tomanová-Makanová sa narodila v Kovačici 25. mája v roku 1961. Univerzitné vzdelanie získala na Filozofickej fakulte v Belehrade v roku 1985 ako diplomovaná pedagogička. Do roku 2000 pracovala ako novinárka a redaktorka v Redakcii v slovenskej reči Rádiotelevízie Vojvodiny, kedy sa stala jej hlavnou a zodpovednou redaktorkou. V roku 2003 bola zvolená za predsedníčku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, najvyššej legálnej a legitímnej inštitúcie slovenskej menšiny v Srbsku. Tento post zastáva aj dodnes v rámci tretieho mandátu NRSNM. Post koordinátorky národnostných rád národnostných menšín v Srbsku zastávala od roku 2005 do 2007. V rokoch 2007 až 2008 bola národnou poslankyňou Národného zhormaždenia Republiky Srbsko a predsedníčkou Výboru pre medzinacionálne vzťahy Národného zhromaždenia Republiky Srbsko. Od roku 2008 zastáva post vicepremiérky Vlády AP Vojvodiny a v rokoch 2008 – 2011 bola Pokrajinskou sekretárkou pre informácie AP Vojvodiny. Zároveň, v tom čase bola prvou predsedníčkou Asociácie slovenských novinárov, založenou v roku 2008.

Anna Tomanová-Makanová bola významnou herečkou ochotníckej scény vojvodinských Slovákov a stvárnila rad divadelných postáv v rámci tejto činnosti. Stvárnila aj hlavnú postavu v jedinom slovenskom dolnozemskom filme Mišo, ktorý bol nahraný v koprodukcii Televízie Nový Sad so Slovenskou televíziou. Film získal ocenenie na medzinárodnom filmovom festivale v Prahe.