Zvonimír

Zvonimír

Mužské meno Zvonimír je novšie slovanské meno, jeho pôvodný význam by bol zvoň (na) mier. V Srbsku sa toto meno pomerne často vyskytuje, ale medzi tunajšími Slovákmi len ojedinele.

Dátum

11. okt 2024

ČAS

All Day
Kategória