Výstava akademickej maliarky Zdenky Márie Madackej Ticho – líniou medzných priestorov

Výstava akademickej maliarky Zdenky Márie Madackej Ticho – líniou medzných priestorov

Zdenka Mária Madacká sa narodila 2. februára 1967 v Novom Sade. Pred odchodom do Kanady žila v Kysáči a vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte v Novom Sade. Po odchode do Kanady absolvovala štúdium kresby a maľby na Vysokej škole výtvarných umení na Univerzite v Lethbridge. Roku 2008 ukončila aj magisterské štúdium kresby a intermédií na Fakulte umenia a dizajnu Univerzity Alberta v Edmontone. Výtvarná verejnosť v Srbsku sa po prvýkrát s jej výtvarnou tvorbou stretla roku 2007 na Bienále slovenských výtvarníkov v Galérii Zuzky Medveďovej v Petrovci a na spoločnej výstave kysáčskych výtvarníkov v Kysáči.
Výtvarná tvorba Zdenky Márie Madackej využíva postupy a tradíciu minimalistického a konceptualistického výtvarného prejavu. Preto sú aj použité materiály a výtvarnícke techniky netradičné. Jej výtvarné diela sú vypracované na ručne tkanej podlohe alebo ručne vypracovanom papieri a často majú podobu nástenných inštalácií. Intervencie vykonáva atramentom, gelom alebo používa aj nite, drevo, klince a umelé hmoty. Celkový dojem však je jednoduchý a číro výtvarný. Umeleckým zámerom Zdenky Márie Madackej je vytvárať výtvarné štruktúry ako paralelnú umeleckú skutočnosť, ktorá sa pokúša prekonať dualizmus materiálneho a duchovného. Jej tvorivá snaha smeruje k prekonávaniu obmedzeného vnímania materiálneho sveta k šíreniu obzorov na duchovný komponent, ktorý konkretizuje v prázdnom priestore, čiže vo vytváraní pocitu otvorenosti.

Dátum

10. aug 2023
Expired!

ČAS

05:00

Miesto

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
Nový Sad
Kategória