Všechsvätých

Všechsvätých

Presný pôvod sviatku známy nie je. Prvá zmienka o sviatku podobného charakteru pochádza zo 4. storočia z hymny Efréma Sýrskeho, v ktorej píše o oslavovaní mučeníkov z Edessy – toto oslavovanie pripadalo na 13. mája. Neskoršie zmienky z rôznych iných miest (i z Východu, i zo Západu) hovoria už o oslavovaní všetkých mučeníkov – tieto sviatky sa slávili v nedeľu po Turícoch. V Ríme je zo 7. storočia tiež doložené oslavovanie všetkých mučeníkov, ktoré pripadalo na 13. mája, podobne ako pôvodný východný sviatok.

Priblíženie sa k dátumu 1. novembra podľa niektorých zdrojov nastalo za pontifikátu pápeža Gregora III., ktorý 1. novembra dal v Bazilike svätého Petra zasvätiť kaplnku na počesť „všetkých svätcov“. Podľa odlišných zdrojov presný dátum zasvätenia však známy nie je, iné zdroje hovoria o 12. apríli. Definitívny presun sviatku na 1. novembra sa udial až za pontifikátu pápeža Gregora IV. v roku 835.

Zdroj: Wikipédia

Dátum

1. nov 2024

ČAS

All Day
Kategória