Vlastislav

Vlastislav

Vlastislav je mužské meno. V sebe zahrňuje slová vlasť, ktoré stojí hneď vedľa vládnuť (vláda, právo, panovanie, otčina), kým druhá polivica, prípona –slav by tu znamenala slávu, či opisne by sme dostali význam „slávny panovník, oslavovateľ vlasti, otčiny, pravdy“. Jeho latinská paralela je meno Patrik, ktorého východiskom je lat. Patricius (Patritius), odvodené z patria = otčina.

Dátum

23. aug 2023
Expired!

ČAS

All Day
Kategória