Teodor

Teodor

Mužské meno Teodor má grécky pôvod pochádza zo slova „théos“ – „Boh“, a v preklade znamená „Boží dar, Bohom darovaný“.

Dátum

1. feb 2025

ČAS

All Day
Kategória