Svetluša

Svetluša

Svetluša je slovenský deminutív ženského mena Svetlana, ktoré je slovanským ekvivalentom lat. Lucia. Ženské meno Svetlana má slovanský pôvod a znamená „svetlá“. Nositeľky tohto mena oslovujeme Svetlanka, Svetluška.

Dátum

5. feb 2025

ČAS

All Day
Kategória