Sťatie Jána Krstiteľa

Sťatie Jána Krstiteľa

On bol posledný a najväčší z prorokov Starého zákona, ktorí vydávali svedectvo o zasľúbenom Spasiteľovi sveta.

Bolo to za čias panovania rímskeho cisára Tiberia, pod ktorého vládu aj Svätá Zem patrila, v tridsiatom roku Spasiteľovho života. Keď Ján, veľký prorok a predchodca Ježiša Krista, opustil púšť, kde dovtedy žil, objavil sa v kajúcnom rúchu na brehu rieky Jordán neďaleko mesta Jericha, a ohlasoval blízky príchod Mesiáša. Všetok ľud z okolitých krajov hrnul sa na brehy rieky Jordán, aby počul divotvorného proroka, ktorý svojimi ohnivými kázňami napĺňal mysle všetkých bázňou pred budúcim Božím súdom, a vyzýval k úplnému pokániu.

Dátum

29. aug 2023
Expired!

ČAS

All Day
Kategória