Šimon

Šimon

Šimon je mužské meno hebrejského pôvodu, s významom: „poslúchajúci, poslušný“. V Biblii sa spomína starec Simeon, Šimon, ktorý v chráme požehnal Ježiša a spomína sa aj ďalší, Šimon Peter apoštol. Ako osobné meno, Šimon nie je časté. V Srbsku sa častejšie stretneme s priezviskom utvoreným z tohoto mena, ako: Šimo, Šimon, Šimoni, Šimák.

Dátum

28. okt 2024

ČAS

All Day
Kategória