Pavel

Pavel

Dňa 25. januára oslavujeme deň Pavla, ktorý sa v ľudovom prostredí zakorenil ako Obrátenie Pavla. Pavol bol svätec a apoštol, pôvodným menom Savel. Najprv prenasledovateľ kresťanov a ako taký svedok ukameňovania sv. Štefana, prvého diakona cirkvi. Podľa legendy na ceste do Damašku, kde mal zničiť malú kresťanskú obec, zábleskom z neba oslepol. Zázrakom mu bol zrak neskôr vrátený, a preto prijal kresťanskú vieru a meno Pavol. Šíril kresťanstvo v Malej Ázii. V Grécku ho nazývali aj apoštol národa. Za vlády cisára Nerona bol sťatý v Ríme.K tomuto dňu sa, zrejme aj pod vplyvom jeho názvu, viazala predstava, že sa zima obracia, teda nastupuje do svojej druhej fázy. Medveď vraj na Pavla vyjde z brlohu a ak je pekne a mrzne, ľahne si na druhý bok, no ak je odmäk, znovu sa položí na ten istý bok. Rovnaký význam mala pranostika, že ak sa vtáča napije z koľaje vody, bude ešte dlhá zima. Ak vraj na Pavla prší, bude málo krmiva. Hmla bola predzvesťou hladu a mnohých úmrtí. Na deň Pavla sa viažu pranostiky o úrode ak na Pavla svieti slnko, zatekajú strechy, bude veľa vína a ak je na Pavla tuhá zima, bude bohatá úroda.
V niektorých oblastiach južného Slovenska piekli v tento deň malé bochníky nazývané pavlovníky, alebo palíčence, pre každého člena rodiny jeden. Do bochníkov pred pečením zapichli slamky alebo pierka. Čie pierko alebo slamka zhoreli, verilo sa, že do roka zomrie.
Pavol na obrazoch bíva zobrazovaný pri poprave mečom, jeho znakmi sú kniha alebo zvitky posolstiev. Spolu so svätým Petrom sú považovaní za pravých zakladateľov kresťanskej cirkvi.
Pavel je jedno z najrozšírenejších kresťanských mien. V rozličných svojich podobách ho najdeme v každom jazyku kresťanov. V Nov. zmluve sa spomína Saul z Tarsusu, ktorý po uverení v Kristovo učenie, preberá si meno Pavel. Ako antické, tak aj neskoršie dejiny sú plné osôb s týmto menom a to bez ohľadu na konfesijnú príslušnosť.
V slovenčine máme podoby Pavel a Pavol. Protestanti siahajú po variante Pavel, ktoré je bližšie ku podobám v českom, srbskom, ruskom, ukrajinskom… jazyku, kým katolíci skorej použijú podobu Pavol, ktoré je bližšie ku podobám v chorvatskom Pavao, tal. Paolo, šp. Pablo… Bez ohľadu na variácie, všetky podoby vychádzajú z lat. Paul(l)us, čo znamená malé, nepatrné. Domácke podoby máme: Paľo, Paľko, Palík, Pavlík..

Dátum

25. jan 2023
Expired!

ČAS

All Day
Kategória