Milena

Milena

Ženské slovanské meno Milena je utvorené z prídavného mena mena milý, teda milá, milovaná. Blízky pôvodný význam majú mená Amáta, Amanda, Grácia. V Srbsku patrí medzi obľúbené mená.

Dátum

9. apr 2025

ČAS

All Day
Kategória