Lazár

Lazár

Mužské meno Lazár má pôvod v hebrejskom El(h)házár a v preklade znamená „Boh (mu) pomohol“. Medzi Slovákmi v Srbsku je toto meno ojedinelé, ale medzi Srbmi je bežne zaužívané.

Dátum

23. feb 2025

ČAS

All Day
Kategória