Kornel

Kornel

Mužské meno Kornel je odvodené z latinského slova cornu, ktoré znamená “roh”. Po srbsky toto meno znie Kornelije, rus. Kornil, ukr. Kornylo. U nás je veľmi zriedkavé.

Dátum

26. nov 2024

ČAS

All Day
Kategória