Ivan

Ivan

Mužské meno Ivan bolo utvorené z hebrejského mena Ioánnos, ktorého význam sa odvádza z heb. Jahwe, Jechova = Boh, čiže „Bože, zmiluj sa, Boh sa zmiloval, Boh je milosrdný“. Meno Ivan a Ján sú vlastne významom rovnaké, totožné a len postupom času dochádza ku ich diferencovaniu. V staroslovanskom jazyku boli podoby Ioan, Ioann. Ženská podoba tohto mena, čiže Ivana, vznikla neskoršie. V Srbsku sa meno Ivan veľmi často vyskytuje.

Dátum

8. júl 2023
Expired!

ČAS

All Day
Kategória