Dalimír

Dalimír

Mužské meno slovanského pôvodu, kde v prvej časti figuruje daľ, čo ukazuje, že tu ide o niečo ďaleké, dlhé.
S uvážením koncovky –bor, dostávame význam ďaleký, dlhý zbor, rozkaz, avšak keď uvážime koncovku –mír, dostávame význam dlhý, ďaleký, dlhotrvajúci mier, pokoj.

Dátum

10. jan 2025

ČAS

All Day
Kategória