Barbora

Barbora

Barbora a Barbara sú mená gréckeho pôvodu a v preklade znamenajú “cudzinky”. V literatúre sa dozvedáme, že Barbora je považovaná za sväticu, patrónku baníkov, delostrelcov, hasičov, ochrankyňu pred búrkou. Pochádzala z Heliopolisu alebo Nikodémie v Palestíne. Narodila sa v bohatej pohanskej rodine. Jej otec Dioskor mal významné spoločenské postavenie a veľké bohatstvo. Podľa legendy, žila vo veži, kde ju otec zatvoril zo strachu, aby sa nevydala a neodišla od neho. Barbora utiekla, kým bol otec odcestovaný a zoznámila sa s kresťanskými dievkami. Tajne prijala kresťanskú vieru, dala sa pokrstiť a zaviazala sa sľubom večného panenstva. Napriek mučeniu sa nevzdala viery, preto ju otec vlastnoručne sťal a vzápätí ho zabil blesk. Jej pozostatky sú pochované v Kyjeve.
V stredoveku boli legendy o Sv. Barbore veľmi populárne, čo dokazuje aj časté zobrazenie Barbory na obrazoch a plastikách. Jej znakmi sú: veža s tromi oknami, niekedy kalich a hostia, pávie pero.
Deň Barbory sa chápal ako jeden zo stridžích dní a platil preň zákaz ranných návštev žien, pradenia, šitia.

Dátum

4. dec 2024

ČAS

All Day
Kategória