Alexej

Alexej

Toto mužské meno má grécky pôvod a v preklade znamená “záštita, pomoc”. Nositeľov tohto u nás menej častého mena oslovujeme Saša, Lexa, Alex.

Dátum

9. jan 2025

ČAS

All Day
Kategória