Abrahám

Abrahám

Abrahám je mužské meno, pod ktorým poznáme najväčšieho patriarcha St. zmluvy, ktorý sa ale pôvodne nazýval Abram, čo v hebrejskom jazyku znamená vysoký, veľký otec. Neskoršie, ako to spomína Biblia, Abram sa mení v Abraháma (medzi moslinmi v Ibrahima) a týmto pádom sa mení aj význam jeho mena. Teraz to znamená otec mnohých (1 M 13:16 – „Rozmnožím tvoje potomstvo ako prach na zemi…“). Samé meno predstavuje kombináciu heb. abh = otec; Ábh / Abba = otec v aramejskom jazyku + rám = vysoký, veľký, mohutný, hlavný… Staršia slovanská podoba tohto mena je Avram a ku nám sa dostáva cestou Grécka, ba v tejto podobe sa aj zachováva v pravoslávnom krídle Slovanov.

Dátum

19. dec 2024

ČAS

All Day
Kategória