Divadlo VHV, Báčsky Petrovec

Medzi snom a skutočnosťou

Osobný preukaz inštitúcie sa zvyčajne začína rokom založenia (Aj v Petrovci bolo divadelné predstavenie … Sokol 21.10. 1866, Martin). Tradícia v živote vojvodinských Slovákov hrá dôležitú úlohu, často prehnane. Divadlo v Petrovci je, bolo a mam nádej, že aj bude svojrázny fenomén. V tom fenoméne sa zúčastnila aj tradícia, ale predovšetkým kultúrna uvedomelosť Petrovčanov. Nie iba romantické predstavy dvoch (Jozef Viktor Rohoň 1845-1923, Felix Kutlík 1843-1890) prvých organizátorov divadelného života v Petrovci prispeli, či formovali tento fenomén.

Fotografiu poskytlo Divadlo VHV

Aktívne v ňom v 80-tých rokov 19. storočia brali účasť učiteľ Ján Straka (1850-1888) a po jeho smrti aj Karol Medvecký (1860-1937). Začiatkom 20. storočia sa divadlo v Petrovci hrávalo v krčme u Lošerov. Organizuje ho Petrovské divadelné ochotnícke družstvo a zvlásť Petrovský spevokol. Medzi dvomi vojnami divadelný strom v Petrovci má najrozvetvenejšie konáre. Predstavenia organizovali žiaci, gymnazisti, študenti, remeselnícka, roľnícka a kupecká mládež. Ale, aj hasiči, futbalisti, ženy… dohromady 17 rozličných spolkov a ustanovizní. V tomto období sa v Petrovci inscenovalo 191 divadelných hier. Po založení Matice slovenskej v Juhoslávii (1932), Divadelný odbor MSJ organizuje aj divadelné závody.

Fotografiu poskytlo Divadlo VHV

Aktívne v ňom v 80-tých rokov 19. storočia brali účasť učiteľ Ján Straka (1850-1888) a po jeho smrti aj Karol Medvecký (1860-1937). Začiatkom 20. storočia sa divadlo v Petrovci hrávalo v krčme u Lošerov. Organizuje ho Petrovské divadelné ochotnícke družstvo a zvlásť Petrovský spevokol. Medzi dvomi vojnami divadelný strom v Petrovci má najrozvetvenejšie konáre. Predstavenia organizovali žiaci, gymnazisti, študenti, remeselnícka, roľnícka a kupecká mládež. Ale, aj hasiči, futbalisti, ženy… dohromady 17 rozličných spolkov a ustanovizní. V tomto období sa v Petrovci inscenovalo 191 divadelných hier. Po založení Matice slovenskej v Juhoslávii (1932), Divadelný odbor MSJ organizuje aj divadelné závody.

Fotografiu poskytlo Divadlo VHV

Po ňom nasledujú Ivan Hansman Jesenský, Matúš OľhaJano ČániVladislava Fekete a posledne Peter Serge Butko.

Fotografiu poskytlo Divadlo VHV

Fotografiu poskytlo Divadlo VHV

Je to faktografia, dejiny, tradícia… Dnes je skutočnosť. Divadlo VHV formovaním profesionálneho (SVD) slovenského divadla (na iniciatívu VHV) utratilo funkciu poloprofesionálneho divadla pre Slovákov vo Vojvodine. Utratilo aj finančné prostriedky a organizačne ho vrátili späť o veľa krokov. Či VHV v Petrovci vytrvá vedľa prof. divadla a či vôbec treba aby vytrvalo ukáže doba. Nateraz VHV úspešne pláva v divadelných vodách. Aj naďalej získava najvyššie divadelné ocenenia v Srbsku a úspešne účinkuje na zahraničných festivaloch. Ale VHV nezostalo iba pri predstaveniach. Keby, tak by nevymyslelo Divadelnú prehliadku (1970), ani Petrovské dni divadelné (1996), ani by nepodalo iniciatívu na formovanie celo menšinovej inštitúcie (obnovuje sa Matica slovenská v Juhoslávii), či Slovenského vojvodinského divadla často sebe na škodu, ale v prospech slovenskej kultúry vo Vojvodine.

Fotografiu poskytlo Divadlo VHV

Doba znovu profiluje Divadlo VHV. Tentokrát bez záväzku myslieť na niečo iné, ako je ono samé, ako je divadlo. Je to nová šanca vytvoriť súčasné, moderné, kočovné či ohybné divadlo. Multi, interkulti, alebo hocaké iné kulty. Veď zmysel divadla je práve v kulte. A v divadle skutočne nejestvujú hranice medzi javiskom a hľadiskom. To vedia tí, ktorým na divadle naozaj záleží. Prečo? Tak celý svet je …

Ján Černák