Slovenské divadlo VHV, Stará Pazova

Slovenské divadlo VHV ikeď ochotnícke, dávno presahuje hranice ochotníctva v umeleckom zmysle. Vzorom tohto divadla je staropazovský rodák a významný dramatický spisovateľ Vladimír Hurban Vladimírov – VHV, ktorý so svojím otcom a sestrou Ľudmilou toto divadlo aj založil a v ňom dlhé roky pôsobil ako herec, organizátor, autor divadelných predstavení a režisér. Prví herci, po vystúpení jednoaktovky Testiná do domu, spokojnosť von z domu sa zaprisahali že hrávať budú každý rok. Od roku 1903 divadelný život v Starej Pazove je sústavný a rozmanitý.

Fotografiu poskytla Katarína Verešová

V Slovenskom divadle VHV sa od prvého dňa prihliadalo na kvalitu prednesu, na správnu výslovnosť, na patričné kostýmy, zvláštnu scénografiu a nadovšetko na jasný poučný odkaz. Občas náznakovo prorocky, inokedy nadčasovo – univerzálne. Od roku 1929 sa tvorili smelé projekty, slovenských, srbských a svetových autorov. Najviac predlôh sa hralo z pera domácich autorov VHV, taktiež Ľudmily Hurbanovej, Ferdinanda Klátika, neskôr Miroslava Demáka, slovenských dramatikov Ferka Urbánka a Ivana Stodolu, srbských autorov – najmä Branislava Nušića, z pera svetových autorov, najviac A.P.Čechova a boli zastúpení aj Moliére, Wilde, Shakespeare… Keď nebolo adekvátnych slovenských predlôh, staropazovskí divadelníci si sami prekladali: Michal Litavský, Ján Takáč, Zuzana Filipová… Keď ani to umeleckému prednesu nestačilo, robili dramatické úpravy noviel, poém, alebo viacero diel spájali do jedného celku a vytvorili nové diela. Zvláštne stelesnenie ducha a tela v ustavičnom dramatickom boji v snivých obrazoch nonverbálneho divadla stvárňovali herci pod dozorom režiséra Miroslava Benku v autorskom projekte S.O.S….

Významné režisérske mená boli: Vladimír Hurban, Vladimír Ječmen, Andrej Litavský, Michal Litavský, Ján Chalupka, Ján Molnár, Ján Forgáč, Ján Šipický, Peter Lazár, Juraj Ondrík, Pavel Holič, Mira Brková, Miroslav Benka, Alexander Bako, Zdenko Kožík…

V Starej Pazove sa pravidelne pestovalo aj detské divadlo. Okrem výbere predlôh často sa stávalo že sa poémy alebo báje dramatizovali alebo autorsky podpisovali. Učitelia a pri tom spolkári sa často podpisovali aj ako režisériFerdinand Klátik, Štefánka a Vladimír Ječmenovci, Ján Takáč, Katarína Majová, Nada Takáčová, Anna Kováčová, Vlasta Kardelisová…

Foto: Katarína Verešová

Slovenské divadlo VHV, ktoré istý čas činilo jednu z troch scén Ochotníckeho divadla VHV, zaznamenávalo pozoruhodné úspechy na pokrajinských, republikových, zväzových a zahraničných festivaloch – na Slovensku, Slovinsku, Bosne, Nórsku a Fínsku.

Katarína Verešová