68. Literárne snemovanie v znamení výročia a jubilantov