máj 2024

29. mája 2024

Podpísané zmluvy festivalov Rozspievané klenoty a Letí pieseň, letí…

27. mája 2024 sa v Obci Kovačica uskutočnilo podpisovanie zmlúv o vzájomných právach a povinnostiach spoluzakladateľov a spoluorganizátorov nášho ďalšieho celomenšinového podujatia s […]
20. mája 2024

68. Literárne snemovanie v znamení výročia a jubilantov

V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v sobotu 18. mája prebiehalo 68. literárne snemovanie. Usporiadali ho ako aj obvykle redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový […]
20. mája 2024

Selenčania a Padinčania úspešní na 62. Hudobnom festivale detí Vojvodiny

V nedeľu 12. mája sa v Novom Sade konal 62. ročník Hudobného festivalu detí Vojvodiny, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci základných škôl […]
20. mája 2024

Výzva na účasť na XX. konferencii Slovenská hudba vo Vojvodine

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzýva odbornú verejnosť, aby sa zapojila do práce jubilejného XX. ročníka konferencie Slovenská hudba vo Vojvodine. Cieľom konferencie […]
20. mája 2024

Pozvánka na jubilejnú 10. medzinárodnú vedeckú konferenciu Interkultúrnosť vo vzdelávaní – Interkult 2024

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Pedagogický ústav Vojvodiny v spolupráci s oddeleniami slovakistiky, rusinistiky, rumunistiky a hungarológie Filozofickej fakulty v Novom Sade a s Učiteľskou fakultou v maďarskom vyučovacom jazyku v Subotici si […]