16 marca, 2023

16 marca 2023

Správa odbornej poroty 52. ročníka Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku Divadelný vavrín 2022

Po takmer trojročnom odmlčaní, keď sa kultúrne podujatia kvôli pandemickým okolnostiam len sporadicky uskutočňovali, čo bolo cítiť aj na divadelnej tvorbe, sme radi, […]
16 marca 2023

Správa o kultúre hovoreného slova na Divadelnom vavríne 2022 v Starej Pazove

Je dobre známe, že kultúra reči je jednou zo zložiek všeobecnej kultúry človeka. Jazyková kultúra a úroveň hovoreného prejavu sú dôležité predovšetkým pre […]