Logo na stiahnutie

 

Logo ÚKVS

Ochrannú značku pre ÚKVS vypracovala dizajnérka Andrea Merníková, ktorej návrh zvíťazil na súbehu realizovanom v roku 2008. Inšpirovaná je pestrosťou motívov dominujúcich na slovenských krojoch, ručných prácach, omaľovaných tanieroch a iných výtvoroch slovenskej národnej kultúry.

 

Motív na značke neexistuje ako osobitný slovenský ornament. Je fiktívny a symbolizuje modernú slovenskú kultúru spočívajúcu na súlade starého a nového, na tradícii a zároveň na dobe modernej. Značka má podobu kvetu so štyrmi lupienkami. Tri znázorňujú oblasti vo Vojvodine (Banát, Báčku a Sriem) a štvrtý lupienok, ktorý môže byť i súčasťou každého z prvých troch, symbolizuje slovenské spoločenstvo žijúce na území celej Vojvodiny. Vypracovaná je v odtieňoch modrej farby, ktorá sa považuje za tradičnú farbu vojvodinských Slovákov. Písmená sú jednoduché, aby nenarúšali kompozíciu samotnej značky.

 

Použitie loga ÚKVS je vítané pri takých kultúrnych produktoch v ktorých vytvorení ÚKVS ako ustanovizeň aktívne participoval. V tom zmysle logo je možné použiť v publikáciách, propagačných materiáloch a internetových vydaniach, avšak pred tým je potrebné získať súhlas ÚKVS. Bez vydaného súhlasu logo ÚKVS nie je možné používať na uvedené účely.

 

PrílohaSize
znak_ukvs.jpg580.64 KB
logo.jpg33.44 KB
loga_na_stiahnutie.pdf603.43 KB
znak_2.jpg26.72 KB