Slovenský evanjelický kostol v Báčskom Petrovci

2015
Báčsky Petrovec
© Igor Bovdiš