Prezentácia publikácií VÚSM v Slovenskom inštitúte

16. marca 2012
Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku usporiadal 8. marca v priestoroch Slovenského inštitútu prezentáciu svojich najnovších publikácií.

Podujatie sa uskutočnilo v divadelnej sále SI, kde prítomných v mene organizátorov privítali riaditeľka Slovenského inštitútu Jana Tomková a riaditeľka VÚSM Anna Kováčová. Na úvod prezentácie riaditeľka VÚSM krátko informovala o histórii a súčasnosti ústavu. Ako uviedla, rok 2010 bol dôležitým medzníkom v živote VÚSM, ktorý oslávil 20 rokov svojej existencie. Jubileu bola venovaná i vedecká konferencia pod názvom „Dejiny Slovákov na Dolnej zemi, lokálna identita“, ktorá sa konala na pôde SI v Budapešti. O rok neskôr uzrel svetlo sveta vedecký zborník pod názvom Identita, história a kultúra. Dejiny Slovákov na Dolnej zemi. Publikáciu predstavila etnologička, docentka Katedry etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Magdaléna Paríková.

VÚSM vydal v roku 2001 prvý zväzok edície „Otázky vývoja kultúry - A kultúra fejlődésének kérdései I.“ pod názvom Premeny tradičnej kultúry Slovákov v Maďarsku - A magyarországi szlovákok hagyományos kultúrájának változásai. Ústav koncom roka 2011 uverejnil druhý zväzok pod názvom Cirkevná kultúra Slovákov v Maďarsku, ktorý prináša príspevky vysoko odborne fundovaných autorov a články aktívnych činiteľov evanjelickej a katolíckej cirkevnej sféry slovenskej minority v Maďarsku. Cieľom vydania vedeckého zborníka bolo podať prehľad najnovších výsledkov bádania v oblasti cirkevných dejín a sakrálnej ľudovej cirkevnej kultúry slovenskej národnosti v Maďarsku. Publikácia podáva komplexnejší prehľad konfesionálneho zloženia, kultúrnych dejín a podoby ľudového náboženstva slovenskej menšiny na jednotlivých slovenských jazykových ostrovoch v Maďarsku a usiluje sa aj o zmapovanie situácie vo vzťahu k nábožnosti pešťbudínskych Slovákov. Vedecký zborník predstavili etnológ Katedry etnológie a etnomuzikológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Ján Botík a lingvistka, vedúca Katedry slovanskej filológie Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti Mária Žiláková.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku viac ako dvadsať rokov vykonáva záslužnú činnosť v oblasti výskumu slovenskej minulosti a súčasnosti so zameraním nielen na históriu a etnológiu, ale aj kultúru, jazyk, kultúrnu antropológiu a sociolingvistiku. O výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti sa usiluje priebežne informovať odbornú i širokú verejnosť doma i v zahraničí na rôznych konferenciách, odborných programoch i vydávaním zborníkov.

Prezentáciu uzatvorilo predstavenie v poradí päťdesiatej publikácie ústavu. Jubilejný zborník Materiálové príspevky ku kultúre a spôsobu života v Dabaši-Šáre obsahuje materiály dokumentujúce výsledky národopisného tábora, ktorý sa uskutočnil vlani v lete v Dabaši – Šáre. Predstavili ju etnologička, docentka Katedry etnológie a kultúrnej antropológie FF UK v Bratislave Hana Hlôšková a archeologička, etnologička Múzea Károlya Visiho v Kalocsi Rozália Kuštárová.

Podujatie skončilo pohostením účastníkov, ktorí v aule SI mohli pokračovať v družnej výmene názorov.

Andrea Szabová Mataiszová
Referencie: 

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Kultúrne centrum Kysáč usporiada v sobotu 21. septembra 2019 4. ročník Festivalu ľudového kroja Slovákov v Srbsku.
24. ročník Petrovských dní divadelných
Slovenské vojvodinské divadlo v Báčskom Petrovci v piatok 6. septembra 2019 o 20,30h vo veľkej sieni uvádza REPRĺZU novej inscenácie divadelnej hry pod názvom SVÆTY ZA DEDINOU.
V Aradáči sa 07. septembra 2019 uskutoční 12. ročník festivalu zvykov a obyčají V Aradáckom šírom poli.
Slovenské vojvodinské divadlo v Báčskom Petrovci v sobotu 31. augusta 2019 o 20h vo veľkej sieni uvádza novú divadelnú premiéru pod názvom SVÆTY ZA DEDINOU.
Z tlače vyšlo ďalšie dvojčíslo časopisu pre literatúru a kultúru Nový život.
Divadlo VHV Petrovec malo ďalšiu úspešnú premiéru v sobotu 17. augusta 2019. Tentoraz Kafkov Proces v Butkovom štýle.
Pri príležitosti konania SNS bola v stredu 7. augusta 2019 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov slávnostne otvorená výstava akademického grafika a maliara Pavla Čániho.
V Archíve Vojvodiny 7. augusta slávnostne otvorili dokumentárnu výstavu venovanú stému výročiu organizovania prvých SNS, založenia gymnázia Jána Kollára a tlačiarne v B. Petrovci.
V nedeľu 4. augusta sa v predsieni Slovenského vojv. divadla uskutočnila vernisáž autorských fotografií a promócia fotomonografie Fókus na Báčsky Petrovec mladého petrovského umelca Igora Bovdiša.