Prezentácia publikácií VÚSM v Slovenskom inštitúte

16. marca 2012
Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku usporiadal 8. marca v priestoroch Slovenského inštitútu prezentáciu svojich najnovších publikácií.

Podujatie sa uskutočnilo v divadelnej sále SI, kde prítomných v mene organizátorov privítali riaditeľka Slovenského inštitútu Jana Tomková a riaditeľka VÚSM Anna Kováčová. Na úvod prezentácie riaditeľka VÚSM krátko informovala o histórii a súčasnosti ústavu. Ako uviedla, rok 2010 bol dôležitým medzníkom v živote VÚSM, ktorý oslávil 20 rokov svojej existencie. Jubileu bola venovaná i vedecká konferencia pod názvom „Dejiny Slovákov na Dolnej zemi, lokálna identita“, ktorá sa konala na pôde SI v Budapešti. O rok neskôr uzrel svetlo sveta vedecký zborník pod názvom Identita, história a kultúra. Dejiny Slovákov na Dolnej zemi. Publikáciu predstavila etnologička, docentka Katedry etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Magdaléna Paríková.

VÚSM vydal v roku 2001 prvý zväzok edície „Otázky vývoja kultúry - A kultúra fejlődésének kérdései I.“ pod názvom Premeny tradičnej kultúry Slovákov v Maďarsku - A magyarországi szlovákok hagyományos kultúrájának változásai. Ústav koncom roka 2011 uverejnil druhý zväzok pod názvom Cirkevná kultúra Slovákov v Maďarsku, ktorý prináša príspevky vysoko odborne fundovaných autorov a články aktívnych činiteľov evanjelickej a katolíckej cirkevnej sféry slovenskej minority v Maďarsku. Cieľom vydania vedeckého zborníka bolo podať prehľad najnovších výsledkov bádania v oblasti cirkevných dejín a sakrálnej ľudovej cirkevnej kultúry slovenskej národnosti v Maďarsku. Publikácia podáva komplexnejší prehľad konfesionálneho zloženia, kultúrnych dejín a podoby ľudového náboženstva slovenskej menšiny na jednotlivých slovenských jazykových ostrovoch v Maďarsku a usiluje sa aj o zmapovanie situácie vo vzťahu k nábožnosti pešťbudínskych Slovákov. Vedecký zborník predstavili etnológ Katedry etnológie a etnomuzikológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Ján Botík a lingvistka, vedúca Katedry slovanskej filológie Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti Mária Žiláková.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku viac ako dvadsať rokov vykonáva záslužnú činnosť v oblasti výskumu slovenskej minulosti a súčasnosti so zameraním nielen na históriu a etnológiu, ale aj kultúru, jazyk, kultúrnu antropológiu a sociolingvistiku. O výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti sa usiluje priebežne informovať odbornú i širokú verejnosť doma i v zahraničí na rôznych konferenciách, odborných programoch i vydávaním zborníkov.

Prezentáciu uzatvorilo predstavenie v poradí päťdesiatej publikácie ústavu. Jubilejný zborník Materiálové príspevky ku kultúre a spôsobu života v Dabaši-Šáre obsahuje materiály dokumentujúce výsledky národopisného tábora, ktorý sa uskutočnil vlani v lete v Dabaši – Šáre. Predstavili ju etnologička, docentka Katedry etnológie a kultúrnej antropológie FF UK v Bratislave Hana Hlôšková a archeologička, etnologička Múzea Károlya Visiho v Kalocsi Rozália Kuštárová.

Podujatie skončilo pohostením účastníkov, ktorí v aule SI mohli pokračovať v družnej výmene názorov.

Andrea Szabová Mataiszová
Referencie: 

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Divadelný festival DIDA sa uskutoční od 27. 03 do 5. 04. 2020 v Pivnici.
Z tlače vyšlo dvojčíslo 11/12 časopisu Nový život.
V roku, v ktorom si pripomíname 250. výročie príchodu Slovákov do Starej Pazovy aj základná škola v Starej Pazove zaznamenáva významné jubileu a to vydaním osobitnej monografie.
SKUS hrdinu Janka Čmelíka vyhlásený za jeden z dvoch najlepších kolektívov v staropazovskej obci v roku 2019.
V Galérii výtvarného umenia zbierky Rajka Mamuzića bola v stredu 22. januára o 19. hodine otvorená výstava muralov Live Long and Prosper výtvarníka Jána Triašku.
Čítajte Slovenský svetový kalendár aj v elektronickej forme.
Vyšlo nové číslo časopisu žiakov slovenských škôl vo Vojvodine.
Prvý z radu programov k 250. výročiu príchodu Slovákov do Starej Pazovy odznel už na začiatku oslavného roka – 11. januára.
Milovníci výtvarného umenia v Starej Pazove môžu navštíviť hneď tri výstavy a to profesionálnych umelcov, amatérov a detí.
Vianočným večierkom SKUS hrdinu Janka Čmelíka uzavrel nielen 26. Memoriál Juraja Ondríka, ale aj tohtoročnú ochotnícku činnosť.