Slovak Connection_2011

24. októbra 2011
Uvedomujúc si všestranný rozmach a nespochybniteľnú silu internetových médií, nejedna ustanovizeň si dnes buduje komplexné portály s cieľom podať vyčerpávajúce údaje o problematike ktorej sa venuje.

Internetové médium, ktoré nepozná geografické vzdialenosti je ako šité na mieru menšinovým komunitám, lebo umožňuje ich rýchle a komfortné prepojenie, a tak si mnohé z komunít Slovákov žijúcich mimo hraníc Slovenskej republiky už vybudovali alebo budujú vlastné internetové stránky či portály. Predstavitelia tých, ktoré zatiaľ najďalej pokročili sa na podnet Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v čase od 10. - 11. októbra 2011 stretli v Bratislave na odbornom seminári Slovenské prepojenie. Bola to priležitosť, aby sa autori portálov vzájomne informovali o svojich doterajších výsledkoch ale aj na to, aby hľadali možnosti vytvorenia spoločného portálu pracovne nazvaného Slovenské zahraničie.

Záber z podujatia Slovak Connection

Foto: Daniel Demjen

Rysujúce kontúry budúceho superportálu predstavil na úvod odborného seminára predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák, čím podnietil prítomných na obsiahle diskusie a odborné rady. Záujem o tvorbu tohto portálu preukázali aj niektoré zainteresované subjekty ako je Slovenská agentúra pre cestovný ruch www.slovakia.travel či časopis Cestovateľ www.cestovatel.eu. i keď konkrétne formy spolupráce by mohli byť definované až v neskorších etapách vývoja tohto portálu. Mimoriadnym prínosom pre celú udalosť bola však prítomnosť tímu mladých odborníkov zastrešených pod organizáciou Next Generation Leaders of Slovakia NGLS, ktorú vedie Ivana Sendecká. Títo odborníci si so záujmom vypočuli tak plány Úradu ako aj už realizované projekty zahraničných Slovákov a na základe vlastných skúseností a odbornosti značne prispeli k debate o novom projekte. Bola to však výborná možnosť naviazať nové kontakty a dohodnúť spoluprácu odborníkov rôznych profilov zo Slovenska so Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

Odborného seminára sa zúčastnila aj Milina Sklabinská, riaditeľka ÚKVS

Foto: Daniel Demjen

Do tretice, významnou časťou seminára boli prezentácie internetových stránok a portálov, ktoré zahraniční Slováci už prevádzkujú v Amerike, Kanade, Írsku, Nemecku, Česku, Rumunsku, Maďarsku a v Srbsku. Vzhľadom na jednotlivé špecifiká a osobitosti týchto slovenských zahraničných komunít, aj samotné internetové médiá, ktoré prevádzkujú sa v značnej miere odlišujú. Najčastejšie ide o informatívne portály, ktoré majú za cieľ informovať verejnosť o živote danej komunity, poskytovať osožné informácie, ktoré prispejú k zlepšeniu života krajana v zahraničí, ale aj edukovať či v plnej miere zviditeľňovať vlastné špecifiká.

Momentka zo seminára Slovak Connection

Foto: Daniel Demjen

Jozef Starosta z Kanady predstavil internetový portál Slovo z Britskej Kolumbie www.sk-bc.ca ktorý prevádzkujú od roku 2002 s cieľom informovať verejnosť o slovenských komunitách žijúcich na týchto priestoroch a zároveň publikovať tam elektornické vydanie časopisu Slovo z Britskej Kolumbie. O stránkách Slovákov v SŠA hovoril Peter Petrík a vyzdvyhol najmä stránky www.slovakchicago.org www.slovakny.com či www.csplanet.com kde možno najsť informácie o živote tak slovenských ako aj komunit Čechov v Amerike. Z ďalekej Austrálie sa seminára zúčastnil Andrej Bučko, redaktor Rádia SBS Austrália, ktorý sa stará o slovenské obsahy v tomto Rádiu a ktorý sa podobne ako aj ďalší účastníci seminára aktívne zúčastní na budovaní budúceho superportálu slovenského zahraničia.

Foto: Daniel Demjen

Maroš Karabinoš žije v Írsku a okrem mimoriadne aktívnej účasti na seminári, predstavil prítomným aj portály www.irsko.exil.sk www.slovakcentre.ie a www.sloavkinireland.ie na ktorých si nemalý počet Slovákov odchádzajúcich do Írska za lepšími životnými podmienkami najde dôležité informácie pre ľahšie uplatnenie v novom prostredí. Slovensko-nemecký klub prevádzkuje webovú stránku www.slovenskyklub.eu ktorá má za cieľ informovať Slovákov v Nemecku o aktuálnych aktivitách a udalostiach tejto komunity. Stránku predstavil Štefan Bujalka, ktorý sa stará o jej obsahové a technické zabezpečenie.

Dolnozemskú torojicu tvorili novinár Imrich Fuhl za Maďarsko, Vladimír Dolinay za Rumunsko a Milina Sklabinská za Srbsko. Vzhľadom na to, že ide o komunity, ktoré na týchto priestoroch žijú takmer tri storočia a ktoré si za ten čas vytvorili svoju autochtónnu kultúru, internetové portály týchto komunít sa v najväčšej miere zaoberajú už rozvinutou menšinovou infraštruktúrou, ktorá sa týka kultúry, školstva, informovania, obcí v ktorých žijú a pod. V tom zmysle Milina Sklabinská predstavila komplexný portál Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov www.slovackizavod.org.rs ktorý po slovensky, srbsky a anglícky mapuje všetky kultúrne body vojvodinských Slovákov a internetovou formou afirmuje všetko mapované. Vďaka dvojročnému systematickému pôsobeniu sa portál stal svojráznou databázou slovenskej kultúry, vďaka ktorej sa o činnosti Ústavu a slovenskej vojvodinskej kultúre vôbec dozvedela široká verejnosť.

Foto: Daniel Demjen

Imrih Fuhl predstavil portál www.luno.hu pod ktorého zakladanie sa aj sám podpisuje a ktorý je predĺženou rukou Ľudových novín, informatívneho týždenníka Slovákov v Maďarsku. Dnes sa Imrich Fuhl venuje zakladaniu ďalšieho nezávislého portálu www.oslovma.hu. Vďaka Vladimírovi Dolinayovi, vyslanému učiteľovi k Slovákom v Rumunsku vznkol pútavý portál pod názvom Slováci v Rumunsku – romantika u krajanov. Portál sa nachádza na adrese www.slovacivrumunsku.sk/index.php a slovom a obrazom kvalitne kryje kultúru početnej slovenskej menšiny v tejto krajine.

Berúc do ohľadu potenciál tak zahraničných Slovákov činných v tejto oblasti, ako aj adekvátnu pomoc a podporu odborníkov zo Slovenska, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí má možnosť vytvoriť jedinečné miesto vo virtuálnom priestore, na ktorom sa stretne slovenský svet žijúci na najrozľahlejších a najvzdialenejších miestach na svete. Moderným a atraktívnym designom a dobrým balansom predovšetkým kvalitných informácií, pútavých a výstižných fotografií, video a audio dokumentov by sme všetci mohli byť bohatší o vzácne poznatky o Slovákoch žijúcich v zahraničí ale aj o Slovensku, ktoré na týchto Slovákov nezabúda.

Vzhľadom na šírku záberu, ktorý portál Slovákov v zahraničí má mať, je potrebné počítať s tým, že ide o proces, ktorý by mohol až po rokoch sústavnej a odbornej práce získať svoje plné uplatnenie.

Milina Sklabinská

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Kultúrne centrum Kysáč usporiada v sobotu 21. septembra 2019 4. ročník Festivalu ľudového kroja Slovákov v Srbsku.
24. ročník Petrovských dní divadelných
Slovenské vojvodinské divadlo v Báčskom Petrovci v piatok 6. septembra 2019 o 20,30h vo veľkej sieni uvádza REPRĺZU novej inscenácie divadelnej hry pod názvom SVÆTY ZA DEDINOU.
V Aradáči sa 07. septembra 2019 uskutoční 12. ročník festivalu zvykov a obyčají V Aradáckom šírom poli.
Slovenské vojvodinské divadlo v Báčskom Petrovci v sobotu 31. augusta 2019 o 20h vo veľkej sieni uvádza novú divadelnú premiéru pod názvom SVÆTY ZA DEDINOU.
Z tlače vyšlo ďalšie dvojčíslo časopisu pre literatúru a kultúru Nový život.
Divadlo VHV Petrovec malo ďalšiu úspešnú premiéru v sobotu 17. augusta 2019. Tentoraz Kafkov Proces v Butkovom štýle.
Pri príležitosti konania SNS bola v stredu 7. augusta 2019 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov slávnostne otvorená výstava akademického grafika a maliara Pavla Čániho.
V Archíve Vojvodiny 7. augusta slávnostne otvorili dokumentárnu výstavu venovanú stému výročiu organizovania prvých SNS, založenia gymnázia Jána Kollára a tlačiarne v B. Petrovci.
V nedeľu 4. augusta sa v predsieni Slovenského vojv. divadla uskutočnila vernisáž autorských fotografií a promócia fotomonografie Fókus na Báčsky Petrovec mladého petrovského umelca Igora Bovdiša.