Scénická žatva 2011 s členmi SD Vertigo v Martine

14. septembra 2011
Členovia Slovenského divadla Vertigo mali začiatkom septembra možnosť zúčastniť sa na 89. ročníku súťaže slovenských divadelných súborov Scénická žatva v Martine.

Slovenským amatérskym divadelníkom nebola súťaž neznáma, nakoľko sa na nej už niekoľkokrát zúčastnili či ako vystupujúci, alebo ako pozorovatelia. V tomto roku odcestovalo do Martina šesť členov Vertiga, kde okrem iného videli aj predstavenie, ktoré získalo najvyššie ocenenie pre amatérske divadlo na Slovensku - Cenu za tvorivý čin roka. Bolo ním Divadlo "A" a Divadlo Shanti z Prievidze s inscenáciou fínskeho autora Arta Paasilinnu Chlpatý sluha pána farára. Režisérom predstavenia je Jozef Krasula, ktorý slovenským divákom v Maďarsku nie je neznámy, veď vo Vertigu režíroval remake hry Šestka pre šťastie. Ocenená veselohra je sledom epizód, pospájaných krátkymi naračnými monológmi, ktoré posúvajú príbeh svojrázneho farára Oskari Huuskonena od okamihu, keď príde o gazdinú, až po okamih, keď sa prostredníctvom mimozemského posolstva dozvie to, čo vedel už na začiatku.

Grafický vizuál Scénickej žatvy 2011 vychádzal z číslovky aktuálneho ročníka súťaží slovenských divadelných súborov a odkazoval tak na revolučný rok ´89. Pri tvorbe vizuálu projektový manažér Michal Ditte s autormi kládli dôraz na upozornenie, že za 22 rokov od pádu komunizmu neprebehla závažnejšia reforma kultúrnej politiky štátu, čo sa, samozrejme, dotýka aj amatérskej tvorby v oblasti divadla, a na nevyhnutnosť obrody kultúrnej sféry. Vizuálom sa snažili osloviť tvorcov v neprofesionálnom divadle, aby sa zaujímali o veci verejné, spoločenské a kultúrne, aby vyslovovali svoj názor, aby sa aktívne zapájali do diskusií o smerovaní amatérskej divadelnej tvorby a aby nebrali mnohé skutočnosti ako samozrejmosť.

Výber inscenácií do hlavného programu zostavila programová rada Scénickej žatvy a hlavným organizátorom bolo Národné osvetové centrum, ktoré z poverenia Ministerstva kultúry SR vyhlásilo celoštátne postupové súťaže a prehliadky v januári. Cez niekoľko stupňov postupových súťaží v rôznych oblastiach amatérskej divadelnej tvorby a interpretácie prechádzali cez sito odborných hodnotení a ocenení vo všetkých krajoch Slovenska stovky divadelníkov a recitátorov. V odborných porotách ich tvorbu reflektovali divadelníci z praxe i teoretici a pedagógovia z umeleckých škôl. Najzaujímavejšie produkcie sa prezentovali na celoštátnych postupových súťažiach a prehliadkach, z nich tie najpodnetnejšie a umelecky najinšpiratívnejšie postúpili do programu Scénickej žatvy 2011 (18 kolektívov a 6 jednotlivcov - recitátorov).

Program bol naozaj pestrý: divadelné súbory a jednotlivci predstavili súčasných autorov, osvedčených klasikov dramatickej spisby (A. P. Čechov, W. Shakespeare) i vlastnú autorskú tvorbu. Na tomto ročníku boli zastúpené všetky územné celky Slovenska, ale spolupráca so Slovenským strediskom medzinárodnej organizácie amatérskeho divadla AITA/IATA každoročne ponúka do programu kolektívy zo zahraničia: z Česka, Rakúska a Matica slovenská zabezpečila účinkovanie divadelníkov - zahraničných Slovákov zo Srbska (tohtoročných držiteľov Divadelného vavrína zo 42. prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby).

Každý deň sa uskutočnili diskusné fóra s tvorcami, odbornou porotou a divákmi, ktoré organizátori nazvali Raňajkami v tráve. Program obohatili výsledky zo 6 tvorivých divadelných dielní EDUART (bábkové divadlo, hudobné divadlo, divadlo poézie, činoherné divadlo, pohybové divadlo a pouličné divadlo), sprievodné akcie Ulica fest – divadlo na Divadelnom námestí, koncerty, výstavky, produkcie vo festivalovom stane.

Výnimočnosť prehliadky je aj v tom, že na záver Scénickej žatvy 2011 sú divadelníci ocenení. Poctou generálneho riaditeľa NOC a Medailou Daniela Gabriela Licharda boli ocenené divadelné kolektívy pri príležitosti 90. výročia založenia (Belá-Dulice, Jaklovce) a divadelníci pri príležitosti životného jubilea (Július Obernauer, Ľuboslav Majera).

Spoločnosť Jozefa Kronera udelila už po ôsmy raz Cenu Jozefa Kronera za rok 2011 za celoživotný prínos v hereckej tvorbe v neprofesionálnom divadle. Tohoročný laureát Pavol Lančarič z divadelného súboru DISK Trnava bol zároveň aj „hlasom“ Scénickej žatvy, čiže jeho nahrávkou uviedli všetky predstavenia.

Byť v Martine je podľa jedného herca amatérskeho súboru bežným cieľom pre všetky vrcholné ochotnícke súbory. My mu musíme dať za pravdu a dodať, že je to dobrý pocit aj pre divákov.

(ef)

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
MOMS Petrovec a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov usporiadali večierok na počesť 80. narodenín významnej spisovateľky Viery Benkovej.
Pokrajinská prehliadka recitátorov Básnik môjho rodu, ktorá sa uskutočnila 12. až 14. apríla v Sečnji niesla sa v znamení polstoročného jubilea.
V dňoch 12. až 14 apríla v Starej Pazove sa konala medzinárodná konferencia pod názvom Veľkonočné tradície staropazovských Slovákov – Paňičke.
Seminár na podporu rozvoja divadelného umenia v rámci Programu odborného zdokonaľovania a vzdelávania v oblasti kultúry a umenia prebiehal 13. apríla 2019 v klubovni Divadla VHV.
Festival divadelných inscenácií dolnozemských autorov DIDA, ktorý prebiehal v dňoch 29. marca až 7. apríla v Pivnici, dôstojne oslávil svoju štvrťstoročnú existenciu.
Slovenské vydavateľské centrum a časopis Nový život vyzývajú na predkladanie príspevkov na 63. Literárne snemovanie, ktoré sa uskutoční 04. mája 2019 v Báčskom Petrovci.
Z tlače vyšlo prvé dvojčíslo 71. ročníka nášho mesačníka pre literatúru a kultúru NOVÝ ŽIVOT.
V piatok 29, marca sa v Pivnici začal 25. festival divadelných inscenácií dolnozemských autorov DIDA, ktorý za už dávno zapísal do dejín kultúry vojvodinských Slovákov.
V Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci bude od 30. marca do 12. mája otvorená samostatná výstava akademického maliara Pavla Popa.
Kysáčske ochotnícke divadlo KC Kysáč, malo v sobotu 30. marca premiéru divadelného predstavenia V štátnom záujme.