Vernisáž reštaurovaných obrazov Zuzky Medveďovej

9. marca 2011
Včera 8. marca, v deň Medzinárodného sviatku žien, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Galéria Zuzky Medveďovej otvorili výstavu reštaurovaných olejomalieb kvetinových zátiší Zuzky Medveďovej.

Zuzka Medveďová je meno, ktoré sa neraz javí ako symbol výtvarnej činnosti na našom území. Známa po svojich umeleckých dielach, celý život venovala umeniu. Napriek mnohým maľbám na rôznorodé témy, meno významnej dolnozemskej maliarky, väčšinu asociuje na diela, na ktorých prevažujú krajinomaľby, zátišia, portréty.

Zuzka je jednou z prvých slovenských akademických maliarok, ktorá bola skromnou ženou a svojmu životnému, totiž umeleckému poslaniu, venovala všetko, čo mohlo napomohnúť  jej zdokonaleniu sa v oblasti maliarstva. Od detstva prejavila veľký záujem a zároveň aj talent keď ide o kreslenie, akým spôsobom trávila aj každú svoju voľnú chvíľku. Neskoršie nastúpila na Umeleckú priemyselnú školu v Záhrebe, kým ďalšie roky štúdia strávila v Prahe, kde študovala na Akadémii výtvarných umení.

Prelomovým dielom v jej tvorbe bolo dielo, na ktorom znázornila slovenskú svadbu v Petrovci. Jej diela sú známe nie iba na našom území, ale aj za hranicami čiže na Slovensku. Nachádzajú sa v mnohých múzeách a galériách.

Oblasť kvetinových zátiší, ktorej sa rovnako venovala maliarskou tvorbou, poukazuje na jej širokú a taktiež aj bohatú paletu maliarskej práce. Mnohé diela však, pre svoju ohrozenosť, nie sú dostupné širšej verejnosti a výtvarnému publiku.

Práve z toho dôvodu si Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v spolupráci s Galériou Zuzky Medveďovej predsavzal už po druhýkrát podporiť reštaurovanie týchto obrazov a tak zachovať významný segment kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov a sprístupniť ho budúcim generáciám. Vernisáž reštaurovaných olejomalieb kvetinových zátiší Zuzky Medveďovej sa uskutočnila 8. marca v priestoroch Ústavu pre kultúru.

Momentka z otvorenia výstavy

Foto: ÚKVS

V znamení dňa venovanému ženám, sa i návštevníkom čiže záujemcom o výtvarné umenie, predstavila práca jednej ženy, ktorej meno sa podľa slov riaditeľky Ústavu Miliny Sklabinskej „...do dejín kultúry vojvodinských Slovákov zapísalo veľkými slovami...“.

Riaditeľ Galérie Zuzky Medveďovej v Petrovci, Pavel Čáni na úvod vyzdvihol, že Ústav práve realizáciou vernisáže reštaurovaných olejomalieb kvetinových zátiší autorky Zuzky Medveďovej, spĺňa svoje prvotné poslanie, ktoré sa prejavuje praktickou činnosťou respektíve presahuje rámec rétorického ponímania. Tiež prítomným priblížil medzinárodne známu autorku malieb, o ktorej sú napísané dve monografie a množstvo textov, tak v Srbsku ako i na Slovensku.

Podľa slov Pavla Čániho, Zuzka Medveďová sa tematicky venovala prevažne olejomaľbe portrétov a etno motívov. Autorka svojimi maľbami ukázala na sviežosť a nejakú abstrakciu, ktorú zároveň aj riaditeľ galérie navrhol, ako postup pri analytickom spôsobe budúcich hodnotení diel známej slovenskej akademickej maliarky.

Hudobný prednes pianistky Ivany Novákovej a flautistky Miony Ilićovej

Foto: ÚKVS

Výtvarný kritik Vladimír Valentík prítomným ozrejmil, že práve hodinu predtým ako sa uskutočnilo otvorenie výstavy, na Slovensku začala jarná aukcia obrazov, medzi ktorými sa vyskytlo aj kvetinové zátišie Zuzky Medveďovej. S tónom nespokojnosti prítomným podal údaj o vyvolávacej cene, ktorá je 200 eur. Napriek takej situácii v zahraničí, vďaka porozumeniu Ústavu pre kultúru, Galéria Zuzky Medveďovej sa môže pochváliť  pozoruhodným počtom reštaurovaných obrazov.

Reštaurovanie mal na starosti akademický maliar Miroslav Nonin, ktorý nie raz pripravil takzvané staronové obrazy Zuzky Medveďovej. Postupom času ako sa konajú reštaurácie obrazov napĺňa sa počet, ktorý umožňuje aj jej samostatnú výstavu, na ktorej sa môže predstaviť klasický žáner-zátišie.

Kvetinovú, umeleckú atmosféru dotvoril aj hudobný prednes dueta pianistky Ivany Novákovej a flautistky Miony Ilićovej, ktorých melódie akoby zvečnili samotnú vernisáž reštaurovaných olejomalieb Zuzky Medveďovej.

Foto: ÚKVS

Výtvarný kritik Sava Stepanov vyzdvihol, že Zuzka Medveďová hrá významnú rolu v dejinách umenia Slovákov, a to potvrdzujú aj jej diela vystavené v múzeách v Bratislave, pokým na druhej strane v Novom Sade, v múzeu súčasného umenia, sa nenachádza žiadny jej obraz.

Práve dielami Zuzky Medveďovej, by sa mohlo niekoľko situácií vo výtvarníctve pozmeniť, vysvetliť, dotvoriť a to nielen keď ide o slovenský, ale aj širší vojvodinský kontext umenia, konštatoval S. Stepanov.

Na záver otvorenia výstavy zaznel umelecký prednes Pavla Matúcha, ktorý básňou Jána Smreka Kvety a následne aj podávaním ružičiek všetkým prítomným dámam zavinšoval ku Medzinárodnému dňu žien.

Foto: ÚKVS

Anna Struhárová

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Výstava 6. bienále kysáčskych akademických výtvarných a úžitkových umelcov a hostí bola otvorená v Galérii SND v miestnostiach Slovenského národného domu v Kysáči v sobotu 19. októbra 2020.
Miestny odbor Matice slovenskej Jánošík zorganizoval 12. 09. 2020 2. kolóniu insitných maliarov a slávnostnú Akadémiu pri príležitosti založenia dediny Jánošík.
Udelenie cien Ondreja Štefanka a Pro Cultura Slovaca sa predsa zrealizovalo v piatok 11. septembra b. r. v Nadlaku v sídle Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.
Vo štvrtok, 13. augusta 2020 v Selenči, v miestnostiach základnej školy Jána Kollára zasadala Organizačno-správna rada Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč.
Nová premiéra Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci.
Keď by sme chceli predstaviť činnosť komorného zboru Zvony, tak by sme ju určite predstavili za pomoci repertoára, ktorý tento náš vojvodinský slovenský spevácky komorný zbor interpretoval.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bola v stredu 12. augusta 2020 otvorená spoločná výstava šietich mladých slovenských vojvodinských výtvarníčok pod názvom 90 plus.
Vyšiel ďalší titul v edícii Bibliografie Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Dňa 15. júla 2020 sa v Jánošíku, na detskom ihrisku kostolnej záhrady, uskutočnil 3. detský letný tábor.
V Krajskom múzeu v Rume, v utorok 7. júla 2020 otvorili spoločnú výstavu profesora Jovana I. Rakidžića a jeho troch bývalých študentov z Akadémie umení v Novom Sade.