Manažment (menšinových) festivalov

21. decembra 2010
Prednáška Dr. Mileny Dragićevićovej – Šešićovej na tému Manažment (menšinových) festivalov sa uskutočnila v utorok 21. decembra 2010 v miestnostiach ÚKVS.

S cieľom podporiť a motivovať aktérov v kultúre aby zveľaďovali existujúce festivalové formy, ako aj prispieť k definovaniu kritérií na vymenovanie podujatí, ktoré majú osobitný význam pre zachovávanie, zveľaďovanie a rozvoj príznačností a národnej identity slovenskej národnostnej menšiny, v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v utorok 21. decembra 2010 odznela prednáška na tému Manažment (menšinových) festivalov.

Prítomných privítala riaditeľka ÚKVS Milina Sklabinská

Foto: ÚKVS

Myšlienka usporiadať takýto druh edukácie vyšla z prvého zasadnutia novozaloženej Komisie pre zveľaďovanie festivalov a kultúrnych podujatí Výboru pre kultúru NRSNM, kde riaditeľka ÚKVS a zároveň členka tejto Komisie Milina Sklabinská, navrhla prednášku usporiadať v spolupráci so špičkovou odborníčkou v oblasti kultúrneho manažmentu, so šéfkou Katedry UNESCO pre manažment v kultúre a kultúrnu politiku Univerzity umenia v Belehrade. Nie div, že práve táto osobnosť, ktorá v Srbsku organizuje niektoré z najväčších festivalov a ktorá našu celkovú kultúrnu politiku zatupuje na rôznych fórach v zahraničí, v rámci prednášky o manažmente festivalov vyzdvihla tri dôležité segmenty: zachovávanie, zveľaďovanie a rozvoj príznačností a národnej identity. Tieto segmenty, ktorými sa treba riadiť pri vymenovaní festivalov a kultúrnych podujatí s mimoriadnym významom pre našu menšinu, a ktoré v konečnom dôsledku vychádzajú aj priamo z nového Zákona o národnostných radách národnostných menšín, sú v budúcom období jednou z významných zodpovedností aj našej Národnostnej rady a Ústavu pre kultúru.

Dr. Milena Dragićevićová – Šešićová

Foto: ÚKVS

Podľa prednašateľky, v prípade menšinových festivalov sa uvedené segmenty nerešpektujú naplno: Keď hovoríme o menšinových podujatiach, dôraz sa zvyčajne dáva na zachovávanie a častokrát sa zabúda na dva ďalšie významné segmenty, a to sú zveľaďovanie a rozvoj. Takúto prax je potrebné meniť, lebo menšinová kultúra sa musí rozvíjať tým istým tempom akým sa rozvíja aj v matičnom štáte, ale tiež musí byť aj v súlade s rozvojom kultúry v domovskom štáte, povedala M. Dragićevićová Šešićová.

Účastníci prednášky Manažment (menšinových) festivalov

Foto: ÚKVS

V pokračovaní sa rozoberala problematika tradičných festivalových foriem a definovali sa spôsoby akými možno zachovať existujúce podujatia a zároveň urobiť krok dopredu v ich organizácii a zaradiť ich tak do aktuálneho kontextu kultúry a jej súčasného prejavu. Základom každého dobrého festivalu, a v prvom rade menšinového, je aby festival bol udalosťou. V prípade že nebude predstavený ako udalosť, médiá nebudú mať záujem ho odsledovať. A ak média niečo neodsledujú, je to ako keby sa nič ani nedialo. Preto festival musí mať umelecký, edukatívny, kulturno-politický a marketingový dopad. Ak festival organizujeme len preto aby on existoval, najpravdepodobnejšie nedosiahneme žiaden cieľ, žiadny výsledok – upozornila M. Dragićevićová Šešićová.

Prítomní sa aktívne zapájali do prednášky

Foto: ÚKVS

Takéto teoretické rady s dobrými praktickými príkladmi umožnili definovať charakteristiky, ktoré by kvalitné a reprezentatívne kultúrne podujatia mali obsahovať aby tak prispeli k ochrane, zveľadeniu a rozvoju kultúry slovenskej menšiny v Srbsku. Že naša menšina, a zvášť jej mladšia generácia, o to má záujem, svädčí aj do posledného miesta vyplnená sieň Ústavu pre kultúru, ale aj dialóg ktorý sa medzi poslucháčmi spontáne vytvoril. Otázka je však koľko sú na rady skúsených a na modernizáciu našich festivalov pripravení aj ich terajší predstavitelia, keďže o zdokonaľovanie tohto druhu iba niekoľkí prejavili záujem.

Katarína Mosnáková

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vypisuje 10. ročník fotokonkurzu, ktorého témou sú staré fotografie znázorňujúce hudobný život vojvodinských Slovákov.
Z tlače vyšlo prvé dvojčíslo v roku 2020 prinášajúc viacero pútavých textov od autorov, ktorí dosiaľ neboli uverejňovaní v našom časopise a s ktorými sa naša čitateľská verejnosť po prvýkrát stretáva.
Dňa 31. marca 2020 vo veku nedožitých 59. rokov zomrela Anna Bagľašová, naša kultúrna dejateľka z Aradáča.
V piatok 27. 03. po dlhej a ťažkej chorobe zomrel náš popredný rozhlasový a televízny hlásateľ a novinár Ján Struhár. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 30. 03. 2020 o 13:30 h v Novom Sade.
V Novom Sade sa od 3. do 9. marca 2020 uskutočnil tradičný Medzinárodný knižný veľtrh.
V galérii Miry Brtkovej v Starej Pazove sa 2. februára uskutočnila vernisáž samostatnej výstavy Aleny Klátikovej.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov i tohto roku predstaví svoju najnovšiu knižnú produkciu na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Novom Sade.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vypísal výzvu na KOORDINÁTOROV celomenšinových festivalov vojvodinských Slovákov v roku 2020.
Divadelný festival DIDA sa uskutoční od 27. 03 do 5. 04. 2020 v Pivnici.
Z tlače vyšlo dvojčíslo 11/12 časopisu Nový život.