Zasadala Asociácia slovenských spolkov žien

22. októbra 2010
Dnes 22. októbra v miestnostiach Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov zasadal Výkonný a Dozorný výbor Asociácie slovenských spolkov žien.

Zasadnutie, ktorého sa zúčastnilo šesť členiek Výkonného a Dozorného výboru ASSŽ otvorila predsedníčka Ľudmila Berédiová Stupavská, ktorá zároveň podala zhrnutie a analýzu činnosti Asociácie v bežnom roku. Podľa jej slov nie všetky plány Asociácie sa aj splnili, a to predovšetkým pre finančné nedostatky. To ale neznamená, že realizované akcie neboli úspešné. Členky tohto združenia tak mali na starosti Finálovú súťaž žien v prednese poézie a prózy, prezentáciu kníh slovenských autoriek, účinkovali na FF Tancuj, tancuj v Hložanoch, na Jarmoku umenia v rámci SNS, potom v Sombore na Medzinárodnom dni dedinských žien, ale aj takmer na všetkých podujatiach, ktoré sa organizovali v slovenských vojvodinských prostrediach. Osobitne vyzdvyhla, že sa im podarilo podnietiť aj zberateľskú činnosť v jednotlivých spolkoch, ktorá u mnohých vyústila aj do zakladania etno izieb a etno domov.

Momentka zo zasadnutia Asociácie slovenských spolkov žien

Foto: ÚKVS

Spoky žien sa veľmi aktívne zúčastnili aj zbierania podpisov na zápis do osobitného voličského zoznamu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, no na dnešnej schodzi konštatovali, že spätná väzba zo strany NRSNM tentokrát vyostála. Nespokojné boli najmä preto, že v konštituovaných výboroch nové vedenie NRSNM, podľa ich mienky, spolkom žien nenašlo miesto.

Momentka zo zasadnutia Asociácie slovenských spolkov žien

Foto: ÚKVS

Asociácia do budúcna plánuje poskytovať pomoc pri preregistrovaní spolkov, ukončiť historiáty a fotodokumentáciu spolkov a tiež aj vypracovať projekt pre receptár. Pred nimi je aj realizácia projektu pod názvom Zvýšenie, rozširovanie a zdokonaľovanie počítačovej gramotnosti slovenských žien vo Vojvodine, ktorý bol schválený z fondu Slovak Aid – Malý grant a ktorý vypracovala Asociácia pre edukáciu a regionálny rozvoj so sídlom v Padine. Touto príležitosťou zasadnutie Asociácie poctila aj manželka bývalého veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku Igora Furdíka, pani Daniela Furdíková. Projekt rozumie informatickú edukáciu žien na dedinách, ale aj nákup počítačov spolkom, ktoré ich nemajú. Bude to zároveň spôsob akým sa obľachčí komunikácia členiek spolkov z Banátu, Báčky a Sriemu, povedala D. Furdíková. Tiež informovala, že 04. decembra bude na Belehradskom veľtrhu Vianočný bazár v organizácii Medzinárodného klubu žien, kde už tradične Asociácia slovenských spolkov žien svojimi prácami podporuje Veľvyslanectvo SR v Srbsku.

Členky ASSŽ s predsedníčkou Ľudmilou Berédiovou Stupavskou a pani Danielou Furdíkovou

Foto: ÚKVS

Okrem Veľvyslanectva SR v Srbsku Asociácia úspešne spolupracuje aj s inými inštitúciami, ako je Pokrajinský sekretariát pre prácu, zamestnávanie a rovnoprávnosť pohlaví, Ústav pre rovnoprávnosť pohlaví, Združenie občanov Vojvodjanka-Regionálna ženská iniciatíva, Únia žien Slovenska, médiá a od minulého roku aj  Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. V rámci rokovania sa členky Asociácie dohodli, že sa po absolvovaní počítačového kurzu budú viac snažiť prostredníctvom portálu ÚKVS verejnosť informovať o svojej činnosti. Tiež kvitovali, že ich táto ustanovizeň zapája do svojich programov, ako aj to, že sa snaží zmapovať slovenské spolky žien, ich dejiny a súčastnú prácu.

Katarína Mosnáková

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Projekt pod názvom Slovenská ľudová ornamentika v architektúre bol realizovaný v dňoch 20. až 22. novembra 2020 v Kysáči, v bývalom Ferkovom dome, ktorý je dnes pod ochranou štátu.
V ÚKVS sa vo štvrtok 18. novembra 2020 uskutočnilo vyhodnotenie X. ročníka fotografického súbehu.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bola vo štvrtok 12. novembra otvorené netradičná výstava insitného umenia.
V Starej Pazove bola 2. novembra otvorená výstava prác výtvarných umelcov Slovákov žijúcich v Srbsku.
Vo štvrtok 29. októbra 2020 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov sa konala XVI. muzikologická konferencia Slovenská hudba vo Vojvodine.
V Ústave pre kultúru vojv. Slovákov sa v pondelok 02. novembra 2020 uskutočnila prezentácia novej knižnej publikácie Pavel Chrťan – Master Chef Carving.
Tradičný edukačný seminár na podporu vokálneho umenia a populárneho hudobného žánru sa uskutočnil 23. 10. 2020 v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
V sobotu 24. októbra 2020 sa vo foyeri Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci uskutočnilo stretnutie popredných slovenských a srbských básnikov.
V rodnom dome národného hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove je otvorená etnologická výstava pod názvom 250 rokov príchodu Slovákov do Starej Pazovy.
Do galérie portrétov Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov pribudol ďalší obraz - portrét Miry Brtkovej.