Zlatý kľúč 2010

17. októbra 2010
Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč oslávil v nedeľu 17. októbra 2010 svoju tridsiatku. Bol opravdivým sviatkom kvalitnej a precítenej hudby a nových tvorivých síl.

O tom, že Festival Zlatý kľúč 2010 bude iný sa hovorilo už v čase jeho príprav. Naznačovali to promočné klipy a akcie, ktoré vždy končili s odkazom – Oslávme tridisatku s novými slovenskými hítmi. Verejnosť si zároveň povšimla, že si organizačnú stránku spätú s hudobnou produkciou prebral Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov ako aj to, že svojou logistikou Festival podporí verejný servis občanov Vojvodiny. Všetci tí, ktorí boli skutočne aktívne zapojení do organizácie Festivalu, najmä tí, ktorí si nepotrpia, aby ich meno bolo za každých okolností všade zverejnené, ale ktorí predovšetkým uprednostňujú kvalitný priebeh a výsledok Festivalu sa zhodli, že vyjadrením najväčšej vďaky zakladateľom tohto festivalu je podnietenie nových hudobných síl a produkcia kvalitných slovenských populárnych žánrov, ktoré oslovia čím šíršiu verejnosť. Veď v konečnom dôsledku, práve preto Festival pred štyridsiatimi rokmi vznikol, i keď nie je tajomstvom, že sa od tohto zámeru Festival neraz vzdialil.

Dôkladné prípravy vyvrcholili v nedeľu 17. októbra 2010 v Selenči, keď Festival Zlatý kľúč odznel v plnom lesku. Myslíme tu v prvom rade na jeho hudobnú zložku, ako aj na mimoriadne vizuálne riešenia. Na festivale odznelo 12 žánrovo odlišných hudobných skladieb, ktorých hudobnú produkciu podpisuje uznávaný klavirista a producent Aleksandar Banjac. Obsahovo a technicky kvalitnú prípravu na scéne dotvorili skvelí interpreti tak tí skúsení ako aj tí, ktorí na Festivale debutovali. Všetkých vyznačovala zanietenosť a odhodlanosť podať ten najlepší hudobný výkon a scénický prejav, ktorý zapôsobil tak na divákov v sieni, ako aj na televíznych divákov. Že tomu bolo tak dosvedčí aj fakt, že prostredníctvom sms hlasovania v priebehu pol hodinky prišlo vyše 2000 sms-iek ako aj to, že diváci v sieni vedeli odmeniť interpretov úprimnými potleskmi.

Kristína
Željko Mandić

Revuálna časť festivalu patrila speváčke zo Slovenska Kristíne, o ktorej sa naša verejnosť dozvedela najmä po jej účasti na tohtoročnom Eurosongu, keď vystúpila s pesničkou Horehronie. Práve Horehronie zaznelo aj na festivale Zlatý kľúč a na základe reakcií publika, ako aj samotného tímu zo Slovenska zdá sa na obojstranné potešenie. Kristína počas svojho pobytu v Srbsku navštívila aj SKUS P. J. Šafárika, ktorý jej pri tejto príležitosti predviedol modifikovanú choreografiu Horehronské dupáky a pravdepodobne po prvýkrát pesnička Horehronie zaznela aj v ľudovej úprave.

Súťažný ráz Festivalu bol v tomto ročníku motivačným faktorom. Bolo tomu tak aj z toho dôvodu, že členmi poroty boli uznávaní hudobníci a predstavitelia hudobných scén zo Srbska a zo Slovenska – Tanja Banjanin, Martin Kavulič a Ervin Malina. Táto komisia rozhodovala o najlepšej interpretácii, ako aj o najlepších skladbách. Pred tým ako zverejnili svoje hlasy, každý osobitne o tohtoročnom festivale hovoril pochvalné slová. Výsledky Odbornej poroty za hudbu:

Cenu za najlepšiu interpretáciu záskala Ava-mária Zdravkovićová za interpretáciu piesne To život je autorky Maríny Kaňovej. Jej precítená, presvedčivá a nanajvýš pôsobivá interpretácia nenechala ľahostajným ani prítomných v sieni DK v Selenči a tak táto skladba získala aj cenu obecenstva.

Zároveň skladba To život je sa stala absolútnym víťazom Festivalu Zlatý kľúč 2010, lebo od všetkých členov poroty dostala najväčší počet bodov. Jej autorka, talentovaná hudobníčka a zároveň aj autorka textu Marína Kaňová z Petrovca si z Festivalu odniesla domov Zlatý kľúč a finančnú odmenu. Pieseň nesie silný odkaz a pripomína všetkým nám, že život treba mať rád.

Avamária Zdravkovićová
Željko Mandić

You need Flash player to see this content.

Druhoumiestnenou skladbu na Festivale Zlatý kľúč sa stala skladba Ešte nádej mám autora Svetozara Govorčina, inak frontmana skupiny Lude krawe. Vďaka presvedčivej a pútavej interpretácii, tejto inak spevácky náročnej punk rock skladby, ktorú predviedla Ivana Vozárová z Kysáča sa naplno realizoval zámer autora a celej skupiny Lude krawe. Posádka nám odkazuje, že aj keď sa láska nevydarí zostáva nádej, že nasledovná prinesie naplnenie. Toto posolstvo Ivana predniesla na vysokej interpretačnej úrovni.

Ivana Vozárová
Željko Mandić

You need Flash player to see this content.

Tretie miesto obsadila pieseň Viem autora Nikolu Neškovića zo skupiny Hazy Lazy, ktorej členom je aj Kovačičan Ján Litavský. Skladbu v interpretácii už osvedčenej a skúsenej speváčky Sabíny Trbarovej z Nového Sadu možno zaradiť k baladickým skladbám, ktorej špecifikum je flamenco gitara a vždy aktuálna ľúbostná tematika.

Sabína Trbarová Amidžićová
Željko Mandić

You need Flash player to see this content.

Skladba, ktorá získala najväčší počet hlasov divákov, ktorí hlasovali prostredníctvom sms-iek je skladba Prebúdzanie autora a textára Samuela Kováča ml. Skladbu interpretovala Marta Gažová, ktorá zároveň hrala na gitare s Aleksandrou Boronjac a Michaelou Balážovou. Práve pre gitarový prednes a spev o tom, ako rady dávajú často tí, ktorých vlastné životné príbehy neoprávňujú tieto rady dávať, zapôsobila táto úspešná skupina.

Aleksandra Boronjac, Marta Gažová a Michaela Balážová za sprievodu Maríny Zahorcovej a Tatjany Makanovej
Željko Mandić

You need Flash player to see this content.

Na festivale zazneli ďalšie vzácne skladby, ktoré si iste najdu miesto v televíznych a rozhlasových programoch. Skvelú interpretáciu priniesla Ivana Omastová Hriešiková, ktorá predviedla skladbu Nikolu Vetnića Dlhá noc. Táto náročná skladba v gotic štýle, pre ktorú text napísala Ivana Vozárová uzavrela súťaž tým najlepším spôsobom, lebo scénické a vokálne predvedenie prinieslo tú správnu emóciu a festivalové ovzdušie. Novinkou bola aj skladba Túžim, ktorú napísala Marína Kaňová. Ide o prepojenie pop žánru a operného spevu, ktoré sa vďaka úprave Aleksandra Banjca stalo opravdovým muzikálovým kúskom.

Texty skladieb na Festivale hodnotil Martin Prebudila, ktorý cenu udelil Anne Simonovićovej zo Starej Pazovy za text piesne Poď so mnou ty. Hudbu na text napísal Miloš Simonović a zaznela v interpretácii mladej a úspešnej debutantky Michaely Kočišovej. Hodnotenie M.Prebudilu uvádzame v plnom znení.

"Na rozdiel od vlani, keď bolo pätnásť skladieb, teraz ich máme iba dvanásť. Textári sa aj tentoraz najčastejšie zaoberali láskou, teda mladosťou a radosťou zo života, ale ak vieme, že láska často vie i zabolieť, tak je samozrejmé, že v ich textoch často vanol i smútok, nesplnené túžby a všelijaké sklamania.

V ojedinelých textoch nešťastné lásky často nadobúdajú až patetický prejav, a okrem melancholickosti i celý rad pesimistických predpovedí. Len zopár textárom sa podarilo v textoch NEpoužiť slovo láska (skladby: Plávať do výšin, Poď so mnou, Aby nás putá nezranili, To život je...) a práve tieto skladby o láske hovoria tým najpresvedčivejším, priam poetickým spôsobom, čo len prispieva ku celkovej kvalite skladby. O mladosti a láske, teda, hovoria takmer všetky zvolené pesničky, okrem jednej - Poklad -, ktorú by sme skôr mohli zaradiť medzi vlastenecké, ako medzi skladby populárnej hudby.

Keď ide o rýmovanie veršov, tak si dovolíme pripomenúť, že väčšina textárov využíva lacné, či už dávno dobre známe a potrochu ošúchané rýmy akými sú napríklad: let - kvet, deň - sen, vlak - vták, som - strom, pád - rád, žiť -viť, dieťa - kvieťa a tomu podobne. To ešte neznamená, že u u autorov skladieb nenachádzame často výborné rýmovačky dvojveršia, ba i celých strof, ktoré prispejú spevnosti a istej vnútornej rytmickosti celej skladby."

Hľadisko
Željko Mandić

Mienime, že si každá z ponúknutých dvanáctich skladieb našla svoje cieľové publikum a že len teraz začínajú svoj mediálny život. Každá svojim spôsobom, prispela k tomu, aby sme tridsiatku oslávili so skutočnými slovenskými hítmi a preto treba vyjadriť spokojnosť a zadosťučinenie nad tým, že sa 30. Festival slovenskej populárnej hudby naskutku vydaril.

Všetky skladby najdete aj na portáli nášho Ústavu. Príjemné počúvanie nových slovenských hítov Vám praje ÚKVS.

Pesničky z Festivalu Zlatý kľúč 2010

Milina Sklabinská

Komentáre

včera som sa pozerala na priamy prenos Zlatého kľúča zo Selenče a - bola som na Vás všetkých, ktorí ste sa na jeho realizácii a najmä na jeho dotvorení podieľali, hrdá.Tak som si aj ja kedysi ,keď sme zakladali pred 30 rokmi v Selenči tento festival a boli vyslané z Novosadského rozhlasu ako redaktorky kultúry spolu s vedúcou Jarmilou Dobromirovou predstavovala, že v budúcnosti raz bude takto tento festival vyzerať.A to sa mi splnilo,takže gratulujem a aj revuálna časť slovenskej speváčky Kristíny vôbec úrovňou neodstupovala od hlavnej časti, teda súťažiacej, čo ma inak potešilo,lebo som mohla napr. výkon takej Avy M. Zdravkovićovej a i.mladších začínajúcich speváčok a i speváka Kaňu porovnať s niečím /festivalovým/podobným na Slovensku alebo u nás v Belehrade či v Novom Sade, Záhrebe a pod,.je to tá úroveň, ktorú ,ako sa zdá ,s Vašou pomocou sa dosiahla,gratulujem aj osobne a vďaka za krásny večer, udržujte tento výkon a túto úroveň...

Viera Benková,spisovateľka

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Projekt pod názvom Slovenská ľudová ornamentika v architektúre bol realizovaný v dňoch 20. až 22. novembra 2020 v Kysáči, v bývalom Ferkovom dome, ktorý je dnes pod ochranou štátu.
V ÚKVS sa vo štvrtok 18. novembra 2020 uskutočnilo vyhodnotenie X. ročníka fotografického súbehu.
V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bola vo štvrtok 12. novembra otvorené netradičná výstava insitného umenia.
V Starej Pazove bola 2. novembra otvorená výstava prác výtvarných umelcov Slovákov žijúcich v Srbsku.
Vo štvrtok 29. októbra 2020 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov sa konala XVI. muzikologická konferencia Slovenská hudba vo Vojvodine.
V Ústave pre kultúru vojv. Slovákov sa v pondelok 02. novembra 2020 uskutočnila prezentácia novej knižnej publikácie Pavel Chrťan – Master Chef Carving.
Tradičný edukačný seminár na podporu vokálneho umenia a populárneho hudobného žánru sa uskutočnil 23. 10. 2020 v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
V sobotu 24. októbra 2020 sa vo foyeri Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci uskutočnilo stretnutie popredných slovenských a srbských básnikov.
V rodnom dome národného hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove je otvorená etnologická výstava pod názvom 250 rokov príchodu Slovákov do Starej Pazovy.
Do galérie portrétov Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov pribudol ďalší obraz - portrét Miry Brtkovej.