Odznel Koncert slovenských zborov z Vojvodiny

9. októbra 2010
V Petrovci odznel tretí Koncert slovenských zborov z Vojvodiny. Okrem tunajších slovenských speváckych zborov vystúpil aj Spevácky zbor mesta Brezna.

Zborový spev Slovákov v Srbsku sa zintenzívnil na prelome 20. a 21. storočia vznikom telies, ktoré pestujú viachlasný spev a ktoré interpetujú tak duchovné ako aj umelecké skladby domácich a svetových autorov. S cieľom umožniť zborom, aby sa aspoň raz v roku stretli a vzájomne sa obohatili o nové umelecké dosahy, Komorný zbor Musica Viva ustanovil Koncert slovenských zborov z Vojvodiny. Jeho tretí ročník odznel v sobotu 09. októbra 2010 v sieni Slovenského vojvodinského divadla za veľkého počtu spevákov a návštevníkov.

Podujatie otvorila Milina Sklabinská, riaditeľka ÚKVS

Foto: Jaroslav Čiep

Všetkým prítomným sa na samom začiatku prihovoril predseda Obce Báčsky Petrovec Vladimír Turan, ktorý vjadril potešenie, že sa takáto udalosť poriada práve v Petrovci a poprial všetkým, tak domácim ako aj hosťom zo Slovenska najkrajšie umelecké zážitky. Koncert následne otvorilia Milina Sklabinská, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorá vo svojom príhovore vyzdvyhla koľko talentu, vôle, síl, ochoty a lásky je potrebné vložiť, aby javiskové ticho vymenili dokonale zladené tóny a harmónie. Zdôraznila, že v hudbe, na rozdiel od egzaktných vied, výsledok nikdy nie je ten istý a v tom práve aj spočíva jedinečnosť a čaro hudby, a že dosiahnúť toto čaro v zborovom speve predpokladá tímovú prácu a vzájomné rešpektovanie, ktoré keď sa použije aj v bežnom živote zaručene zabezpečuje jeho vyššiu kvalitu a vyspelosť vôbec.

Komorný zbor Musica Viva

Foto: Jaroslav Čiep

Na koncerte vystúpilo päť slovenských speváckych zborov z Vojvodiny. Najprv sa publiku predstavil Komorný zbor Musica Viva, ktorý pod vedením Marieny Krivákovej Stankovićovej predniesol tak úpravy slovenských ľudových piesní – Keby som bol vtáčkom a Išli dievky ľaň trhať, ako aj skladby G.F. Handla a S.St. Mokranjca. Skladbu Tebe pojem Komorný zbor Musica Viva predniesol pod taktovkou Slovenky Benkovej – Martinkovej. Pod vedením profesorky hudby Anny Medveďovej následne vystúpil Zbor slovenských pedagógov a Divčenský zbor Gymnázia J.Kollára z Petrovca. Okrem ľudových piesní popasoval sa aj so Zborom Židov z G.Verdiho opery Nabucco.

Komorný zbor Nádeje

Foto: Jaroslav Čiep

Komorný zbor Nádeje si zvolil cirkevné piesne upravené na dvojhlasné spievanie a sprevádzala ho na klaviatúrach umelecká vedúca Anna Stojnevová. Aj Zmiešaný spevácky zbor SKUS H.J.Čmelíka pod vedením dirigentky Anny Đurđevićovej si volil tak cirkevný repertoár ako aj diela umeleckej hudby. Početný zbor predviedol skladby M.Blatnera a Vangelis za sprievodu tamburíc a gitary.

Zmiešaný spevácky zbor SKUS H.J.Čmelíka

Foto: Jaroslav Čiep

Na záver vystúpenia domácich zborov sa publiku predstavil Zmiešaný zbor Zvony zo Selenče, ktorý pod vedením Dr.Paed. Juraja Súdiho predniesol skladby C.Franka a A.L.Webbera v ktorých sólové state zaspeivali Leonóra Súdiová a Juraj Súdi ml. Okrem toho zbor Zvony zaspieval aj piesne z chrámového repertoáru.    

Komorný zbor Zvony

Foto: Jaroslav Čiep

Veľkým prínosom koncertu bolo vystúpenie Speváckeho zboru z Brezna, pod vedením umeleckého vedúceho a dirigenta Dr. Milana Pazúrika CSc z Banskej Bystrice. Po Zdravici E.Suchoňa nasledoval pútavý program zložený z repertoáru duchovných piesní (Gordon Yang: Alleluja, Mikuláš Moyzes: Da mihi Jesu), ako aj úprav ľudových piesní (Vyhorela lipka, Janíčko žltovlas/Poslali ma..., Ľúbostná z Gemera, Prší, prší, Tancuj, tancuj, Nepi šohaj…).Vzhľadom na veľké potlesky, zbor zaspieval aj prídavky ako sú úpravy srbskej, slovenskej a ukrajinskej piesne. Na záver niekoľko zborov spoločne zaspievali známu skladbu E.Suchoňa Aká si mi krásna.

Spevácky zbor z Brezna

Foto: Jaroslav Čiep

O tom, že má organizátor v úmysle obsahové a kvalitatívne rozvíjanie tohto podujatia svedčí aj skutočnosť, že sa po koncerte uskutočnila schôdza dirigentov a hudobníkov, ktorý sa s konštruktívnymi návrhmi zapojili do diskusie. Dirigent Speváckeho zboru z Brezna Dr. Pazúrik podal podnetnú úvahu o budúcnosti takejto akcie, ako je napríklad jej profilovanie v smere duchovného a umeleckého repertoáru, zatiaľ čo speváčky a zároveň predstaviteľky tohto zboru poinformovali prítomných o orgnaizačnej štruktúre zboru resp. o tom, ako si speváci rozdelili povinnosti (managérske, ekonomické, organizačné) vďaka ktorým zbor, (ktorý je inak občianskym združením) môže úspešne fungovať. O perspektíve podujatia hovorila aj M.Sklabinská spred ÚKVS, ktorej úvaha sa týkala združovania jednotlivých hudobných akcií a navrhla, aby budúcoročná konferencia muzikológov bola usporiadaná v čase tohto koncertu a aby bola venovaná zborovému spevu. Tiež zdôraznila, že pomoc zborom je potrebné poskytovať behom celého roka, aby potom Koncert bol iba sviatkom, kedy sa predvedú dosahy a výsledky, ku ktorým sa zbor dopracoval. Ideu tematického ucelenia podporil aj dirigent Juraj Ferík a organizačnú podporu poskytli aj vedúci zborov Zvony a Dievčenského speváckeho zboru – Juraj Súdi a Anna Medveďová. O tom, že podpora organizácii je už prítomná svedčí aj fakt, že Spevácky zbor z Brezna vystúpil v nedeľu v Katolíckom chráme v Selenči. Jedným zo záverov schôdze bol aj fakt, že sa na pôde ÚKVS uskutoční stretnutie predstaviteľov speváckych zborov a hudobných odborníkov a že sa dohodnú konkrétne kroky, ktoré budú podniknuté za účelom skvalitnenia zborovej hudby a hudobného života Slovákov vo Vojvodine vôbec.

Milina Sklabinská
Pozri aj: 

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Vyšiel ďalší titul v edícii Bibliografie Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Dňa 15. júla 2020 sa v Jánošíku, na detskom ihrisku kostolnej záhrady, uskutočnil 3. detský letný tábor.
V Krajskom múzeu v Rume, v utorok 7. júla 2020 otvorili spoločnú výstavu profesora Jovana I. Rakidžića a jeho troch bývalých študentov z Akadémie umení v Novom Sade.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vypisuje 10. ročník fotokonkurzu, ktorého témou sú staré fotografie znázorňujúce hudobný život vojvodinských Slovákov.
Z tlače vyšlo prvé dvojčíslo v roku 2020 prinášajúc viacero pútavých textov od autorov, ktorí dosiaľ neboli uverejňovaní v našom časopise a s ktorými sa naša čitateľská verejnosť po prvýkrát stretáva.
Dňa 31. marca 2020 vo veku nedožitých 59. rokov zomrela Anna Bagľašová, naša kultúrna dejateľka z Aradáča.
V piatok 27. 03. po dlhej a ťažkej chorobe zomrel náš popredný rozhlasový a televízny hlásateľ a novinár Ján Struhár. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 30. 03. 2020 o 13:30 h v Novom Sade.
V Novom Sade sa od 3. do 9. marca 2020 uskutočnil tradičný Medzinárodný knižný veľtrh.
V galérii Miry Brtkovej v Starej Pazove sa 2. februára uskutočnila vernisáž samostatnej výstavy Aleny Klátikovej.
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov i tohto roku predstaví svoju najnovšiu knižnú produkciu na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Novom Sade.